Náš Program pro farmáře

Náš vlastní program udržitelnosti, Program pro farmáře Lindt & Sprüngli, nám umožňuje sledovat naše kakaové boby zpět k pěstitelům. To nám umožňuje podporovat farmáře, jejich rodiny a komunity přímo na místě podle jejich specifických místních potřeb.

 

 

 

Vysoce kvalitní kakaové boby jsou srdcem našich čokolád

 

V Lindt & Sprüngli dbáme na výběr kakaových bobů, které jsou dále využity k produkci finálních čokoládových potěšení. To znamená, že produkujeme od "bobů k tabulkám". Opravdový dopad na lokální podmínky můžeme udělat pouze v případě, že víme, odkud kakaové boby pochází, kdo je vypěstoval, a jak byly šlechtěny. Proto jsme vyvinuli náš vlastní program udržitelnosti pro kakaové boby - Program pro farmáře Lindt & Sprüngli.

 

Jsme hrdí na to, že v našich čokoládách používáme kakaové boby z našeho farmářského programu. Od roku 2020 pochází 100 % našich kakaových bobů z vysledovatelných zdrojů, které jsou externě ověřovány nezávislou třetí stranou. Jedná se o významný krok směrem k našemu cíli získávat do roku 2025 všechny kakaové produkty (boby, máslo, prášek) prostřednictvím programů udržitelnosti.

Náš farmářský program podrobně

Program pro farmáře Lindt & Sprüngli se skládá ze čtyř pilířů

Pilíř 1 - Sledování našich kakaových bobů

Pilíř 2 – Školení našich farmářů

Pilíř 3 – Investice pro zemědělce a komunity

Pilíř 4 – Nezávislé ověřování našeho programu

Více informací o krocích, které podnikáme pro zlepšení života našich farmářů, jejich rodin a komunit, najdete na webových stránkách našeho Programu pro farmáře.

VÍCE INFORMACE
Children receiving an education.

PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ

Od roku 2008 společnost Lindt & Sprüngli postavila nebo zrekonstruovala celkem 41 škol, z nichž má prospěch přibližně 5 500 dětí.

BEZPEČNÝ ZDROJ K ČISTÉ VODĚ

Podpora pro farmáře a jejich rodiny

V rámci farmářského programu Lindt & Sprüngli s pěstiteli kakaa spolupracuje téměř 600 terénních pracovníků, kteří se své práci nadšeně věnují

Clean and safe water access

Empowerment through education

Support for farmers and their families

Protecting the planet

Udržitelně získané lískové ořechy

Celé nezpracované lískové ořechy jsou klíčovou složkou některých našich čokoládových výrobků. Přečtěte si, jak se snažíme zajistit, aby všechny naše lískové oříšky pocházely z programů udržitelnosti.

Certifikováno Skupinou pro udržitelný palmový olej

Chápeme důsledky nekontrolovatelné kultivace palmového oleje, která působí na deštné pralesy a biodiverzitu. Proto dbáme na nepřetržitý monitoring jeho čerpání a jsme zavázáni k získávání pouze udržitelného RSPO (Roundtable on sustainable pal-oil) certifikovaného palmového oleje.

Recyklovatelná balení

Snažíme se najít perfektní rovnováhu mezi lákavě vypadajícími obaly a kvalitativními aspekty spojenými s ochranou produktů. Snažíme se zmenšovat velikost našich balení a využívat recyklovatelné materiály, kdekoliv to jen jde.

CO2 a klima

Energie se spotřebovává v různých výrobních krocích při výrobě čokolády, jako je vytápění, chlazení a doprava. Při všech těchto procesech mohou vznikat emise skleníkových plynů. Zavázali jsme se vypracovat vědecky podložený cíl pro emise z celého našeho hodnotového řetězce s dlouhodobým cílem dosáhnout čistých nulových emisí.