Náš farmářský program

Náš model udržitelného získávání zdrojů nám umožňuje sledovat kakaové boby až k jejich původu. Tím můžeme podporovat pěstitele a jejich komunity přímo na místě podle jejich specifických potřeb. Poté, co jsme v roce 2020 dosáhli našeho cíle získávat 100 % kakaových bobů prostřednictvím farnářského programu, jsme tento program rozšířili o udržitelné získávání kakaového másla v roce 2021 a kakaového prášku v roce 2022.

 

 

 

Jádrem našich čokolád je vysoce kvalitní kakao

 

Ve společnosti Lindt & Sprüngli dohlížíme na všechny fáze výroby čokolády: od výběru kakaových bobů až po výrobu hotových čokoládových výrobků. To znamená, že naše čokoláda se vyrábí „od bobu až po tabulku". Chápeme, že můžeme významně ovlivnit místní podmínky pouze tehdy, pokud víme, odkud naše kakaové boby pocházejí, kdo je vypěstoval a jak. Proto jsme v roce 2008 vyvinuli vlastní program udržitelnosti pro kakao  - Farmářský program Lindt & Sprüngli.

 

Jsme hrdí na to, že do našich čokolád používáme kakaové boby z našeho farmářského programu. Poté, co jsme v roce 2020 dosáhli svého cíle získávat 100 % kakaových bobů z farmářského programu, jsme v roce 2021 rozšířili farmářský program o kakaové máslo. V roce 2022 se nám také poprvé podařilo nakoupit malé množství kakaového prášku prostřednictvím našeho farmářského programu. Jedná se o významné kroky na cestě k našemu cíli získávat do roku 2025 všechny naše kakaové produkty (boby, máslo, prášek a čokoládovou hmotu) prostřednictvím programů udržitelnosti.

Podrobnosti našeho farmářského programu

Farmářský program Lindt & Sprüngli spočívá na čtyřech pilířích:

Pilíř 1 – Sledování původu našich kakaových bobů

Pilíř 2 – Školení farmářů

Pilíř 3 – Investice do farmářů a komunit

Pilíř 4 – Nezávislé ověřování našeho programu

Navštivte webové stránky našeho programu, abyste se dozvěděli víc o tom, co děláme na podporu pěstitelů kakaa, jejich rodin a komunit.

ČTĚTE DÁL
Children receiving an education.

Podpora vzdělání

Od roku 2008 společnost Lindt & Sprüngli postavila nebo rekonstruovala celkem 43 škol ku prospěchu okolo 6 700 dětí.

Přístup k čisté a bezpečné vodě

Podpora pro farmáře a jejich rodiny

Celkem 1 017 nadšených terénních pracovníků spolupracuje s pěstiteli kakaa v rámci farmářského programu Lindt & Sprüngli.

Clean and safe water access

Empowerment through education

Support for farmers and their families

Protecting the planet

Udržitelně získané lískové ořechy

Celé nezpracované lískové ořechy jsou klíčovou složkou některých našich čokoládových výrobků. Přečtěte si, jak se snažíme zajistit, aby všechny naše lískové oříšky pocházely z programů udržitelnosti.

Certifikováno Skupinou pro udržitelný palmový olej

Chápeme důsledky nekontrolovatelné kultivace palmového oleje, která působí na deštné pralesy a biodiverzitu. Proto dbáme na nepřetržitý monitoring jeho čerpání a jsme zavázáni k získávání pouze udržitelného RSPO (Roundtable on sustainable pal-oil) certifikovaného palmového oleje.

Recyklovatelná balení

Snažíme se najít perfektní rovnováhu mezi lákavě vypadajícími obaly a kvalitativními aspekty spojenými s ochranou produktů. Snažíme se zmenšovat velikost našich balení a využívat recyklovatelné materiály, kdekoliv to jen jde.

CO2 a klima

Energie se spotřebovává v různých výrobních krocích při výrobě čokolády, jako je vytápění, chlazení a doprava. Při všech těchto procesech mohou vznikat emise skleníkových plynů. Zavázali jsme se vypracovat vědecky podložený cíl pro emise z celého našeho hodnotového řetězce s dlouhodobým cílem dosáhnout čistých nulových emisí.