0

Vzdělání pro děti, školení pro dospělé

Schule mit Schülern

Osmanu Mamutuovi (14) se dnes ve škole líbí mnohem víc než dřív. Bonsu Osai (29), pěstitel kakaa, zase čtyřikrát zvýšil výnos své plantáže.

A co to má společného s čokoládou LINDT? Mnohé.

Školák Osman Mamutu dřív záviděl dětem, které chodily do soukromých škol. Měly přístup k počítačům a učily se jak používat moderní informační a telekomunikační technologie. Osmanovi rodiče, kteří pěstují kakaové boby, si nemohli školné dovolit.

Schüler in Schuluniform in der Klasse

Přístup k počítači

Dnes už nemusíte být dítě z privilegované rodiny, abyste v ghanské vesnici Assin Fosu, kde Osman žije, měli přístup k počítači. Díky Village Resource Centre, které jsme vybudovali ve spolupráci s nadací Source Trust, mají Osman a jeho spolužáci přístup k počítačům. Village Resource Centres jsou školicí střediska, vybavená počítači a tiskárnami, která budujeme v rámci Programu pro pěstitele.
Centra jsou financována z příspěvku, který společnost Lindt & Sprüngli dobrovolně platí za každou tunu

Schüler mit Computer in der Klasse

ghanského kakaa dovezeného pro výrobu čokolády LINDT.Centra jsou budována při vesnických středních školách, které dosud neměly přístup k informačním technologiím. V počítačových místnostech-kontejnerech jsou počítače s připojením na internet, tiskárny, stoly a židle. V rámci výuky slouží žákům a jejich učitelům, děti je ale využívají i ve svém volném čase. Joseph Albert Appiah, ředitel školy v Assin Fosu, pamatuje doby před tím, než školící centra stála: „Většina našich žáků je z rodin pěstitelů kakaa. Téměř nikdo nemá doma počítač, žáci ani nevěděli, jak počítač zapnout. Dnes je učíme práci s Wordem, Excelem a dalšími programy.“ Appiah je přesvědčen, že: „Znalost práce s počítačem je důležitým předpokladem, aby žáci později získali dobrou práci.“

Otevřeno i pro pěstitele kakaa

Po večerech a o víkendech jsou centra otevřena pěstitelům kakaa. V počítačích jsou instalovány výukové programy v místním jazyce Twi. Videa názorně vysvětlují, jak se starat o kakaovníky, jak léčit jejich onemocnění, nebo jak se vyhnout využívání dětské pracovní síly. Mnozí z pěstitelů jsou negramotní a nemají přístup ke vzdělání. Audiovizuální školení plní důležitou úlohu: poskytuje pěstitelům řešení problémů, které znají z každodenní práce.

Bonsu Osai je jedním z pěstitelů, kteří školení absolvovali: „Využil jsem hodně z toho, co jsem se dozvěděl z videí v centru. Minulý rok jsem zvýšil výnos ze svých plantáží z pěti na dvacet pytlů kakaa.“ Čtyřnásobné zvýšení sklizně po pár návštěvách školicího střediska – to je úspěch! Příběhů jako je ten Bonsu Osaie je víc, a všechny potvrzují jedno: Přístup k informacím a specializovaným znalostem pěstitelům pomáhá zvyšovat kvalitu kakaa i výnosy. Ke konci roku 2013 jsme financovali víc než 20 takových Village Resource Center.

Glückliche Schülerin in der Klasse
Bauer in seiner Kakaoplantage

Village Resource Centers byly financovány v rámci Programu pro pěstitele společnosti Lindt & Sprüngli. Více informací o Závazku udržitelnosti společnosti Lindt & Sprüngli naleznete na stránkách společnosti Lindt & Sprüngli v sekci Udržitelnost.