0

Jsme průkopníky udržitelného pěstování kakaa

Kakaofrüchte am Baum

Kwame Osei z Ghany (65) sní o tom, že jeho kakaovou plantáž jednou převezme jeho dcera. Takový sen se může stát skutečností i díky našemu Programu pro pěstitele, který dělá z pěstování kakaa atraktivní zaměstnání.

Bauer in seiner Kakaoplantage

Kwame Osei patří k víc než 42 tisícům ghanských malopěstitelů, kteří dodávají kakaové boby pro výrobu čokolády LINDT. Nejvýznamnější surovinu pro výrobu čokolády pěstují v úzkém pásu podél rovníku. I přes těžkou práci žijí mnozí pěstitelé kakaa v chudých podmínkách. Nepřehledná síť obchodníků, malé plantáže, špatné pěstební metody, nedostatek vody, stáří stromů v kombinaci s náročnou péčí, kterou vyžadují – všechny tyto faktory vedou k tomu, že pěstitelé neprosperují. Mnoho z nich od pěstování kakaa upouští.

Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen
Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte

Umíme dohledat původ kakaa

Už několik let úzce spolupracujeme s pěstiteli kakaa v těch nejlepších pěstebních oblastech světa. V Ghaně, v zemi odkud pochází většina kakaa pro výrobu čokolády LINDT, jsme vyvinuli speciální nákupní model. Zlepšuje podmínky pěstitelů a současně zvyšuje atraktivitu pěstování kakaa. Chceme, aby bylo kakao i do budoucna dostupné v potřebné kvalitě i objemu. Se zlepšením životních podmínek pěstitelů a jejich komunit doufáme ve snížení rizika zneužívání dětské pracovní síly a zlepšení pracovních podmínek dělníků obecně. Společně s firmou Armajaro, naším partnerem v Ghaně, a se státní organizací Ghana Cocoa Board jsme v roce 2008 vytvořili systém pro dohledatelnost původu kakaa. Díky němu víme, odkud nakupované kakaové boby pocházejí. Transparentnost se pozitivně odráží na kvalitě kakaa a pomáhá nám získat informace o sociální a ekologické situaci v místě sklizně, takže můžeme pěstitelům cíleně pomáhat. Dohledatelnost původu je klíčová pro zajištění udržitelné produkce kakaa v současnosti i budoucnosti.

Pomáháme pěstitelům a jejich rodinám

Výsledkem našeho nákupního modelu je zlepšení života komunit pěstitelů kakaa. Máme projekty na zlepšení pěstebních metod i sociální situace v pěstebních oblastech. Projekty vede místní nezisková organizace Source Trust. Společnost Lindt & Sprüngli platí za kakao z Ghany dobrovolně vyšší cenu, která pomáhá tyto projekty financovat. Lindt & Sprüngli a Source Trust znají dobře potřeby pěstitelů a zaměřují projekty na oblasti, které jsou pro místní obyvatele nejpřínosnější. Nabízí například školící kurzy, v nichž se pěstitelé učí, jak mají pečovat o citlivé kakaovníky. Kwame Osei se v jednom z těchto kurzů naučil, jak kakaovníky lépe chránit před onemocněními a jak zvýšit výnosy: "Když jsem se naučil, jak používat organická hnojiva, sklidil jsem daleko víc."

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau

Razíme nezávislou cestu

Náš model nákupu je nezávislou a alternativní cestou k produkci sociálně a ekologicky udržitelného kakaa pro výrobu čokolády. Pravidelně ho monitorují a posuzují nezávislé organizace, které garantují, že model udržitelného nákupu pracuje spolehlivě a je stále vyvíjen. Vědomě jsme se rozhodli nepoužít na čokoládách LINDT označení Fair Trade: Není totiž možné garantovat požadovanou kvalitu a kvantitu kakaa z rozmanitých pěstebních oblastí s požadovanými chuťovými charakteristikami. Díky našemu nákupnímu modelu se však sen Kwame Oseiho jednoho dne splní a jeho dcera bude pěstování kakaa vnímat jako atraktivní budoucnost.

Ein Bauer beim Trocken der Kakaobohnen

Více informací o Závazku udržitelnosti společnosti Lindt & Sprüngli naleznete na stránkách společnosti Lindt & Sprüngli v sekci Udržitelnost.