0

Program pro pěstitele LINDT & SPRÜNGLI

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Podstatná část kakaa, ze které je čokoláda LINDT vyrobena, pochází ze západoafrické Ghany, kde farmáři pěstují kakaové boby po generace. Proto jsme zaměřili svůj Program pro pěstitele na zlepšování životních a pracovních podmínek právě ghanských pěstitelů kakaa.

Cocoa Farming Logo

Po léta se zabýváme problémem, jak zachovat produkci kvalitního kakaa a zlepšit život farmářů, kteří jej pěstují. V roce 2008 jsme dosáhli významného úspěchu: společně s dodavatelem - společností Armajaro a státní organizací Ghana Cocoa Board, jsme představili první projekt, který odstartoval současný Program pro pěstitele.

Nakupujeme kakao zodpovědným způsobem, dodržujeme 4 zásady:

1. Dohledatelnost. Víme, odkud nakoupené kakaové boby pocházejí. Podle kódů na pytlích lze zpětně dohledat farmáře, kteří kakao vypěstovali a dodali. Když známe místní farmáře, můžeme cíleně prosazovat zlepšování jejich životních podmínek.

Eine Stapel Kakaobohnensäcke mit gut sichtbaren Nachverfolgungsetiketten
Ein Stapel Kakaobohnensäcke

2. Školení a interní monitoring. V rámci projektů mohou farmáři neustále zdokonalovat pěstební metody i zpracování kakaa. Abychom mezi farmáře rozšířili povědomí o sociálních a ekologických otázkách, organizujeme terénní farmářské školy. Pěstitelé se v nich seznamují s tématy jako je zneužívání dětské práce, bezpečnost práce a ekologie. V rámci kurzů také získávají odborné znalosti, které jim pomáhají k vyšším výnosům. Získané informace systematicky analyzujeme a měříme zlepšení pěstebních, sociálních a ekologických aspektů.

Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte
Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen

3. Rozvojové projekty. Neváháme investovat do rozvoje farmářů a jejich komunit. Pěstitelé například získají přístup ke zdrojům a sazenicím kakaovníku. Rozvoj komunit zahrnuje podporu místní infrastruktury, například vrty poskytují nezávadnou pitnou vodu, moskytiéry zase prevenci malárie.

Kleine Kakaopflanzen
Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

4. Externí posouzení. Systém i pěstitelé jsou kontrolováni renomovanými nezávislými auditory. Garantujeme neustálé zlepšování podmínek pro pěstitele kakaa.

 Program je výhodný pro všechny strany. Farmáři dlouhodobě zvyšují výnosy i zisky a čokoláda LINDT má zajištěný přísun kvalitních kakaových bobů. Naši partneři a zákazníci se mohou přesvědčit, že bereme problém udržitelnosti velmi vážně a neustále pracujeme na zlepšování sociálních podmínek pěstitelů i jejich komunit.

Zaměřeno na Ghanu

Pobřeží slonoviny a Ghana jsou dva světově nejvýznamnější producenti kakaa. Z těchto západoafrických zemí pochází více než polovina světové produkce. Protože podmínky pro zodpovědný nákup a kvalitní produkci jsou v Ghaně lepší než na Pobřeží slonoviny, používáme pro výrobu čokolády LINDT od roku 2005 pouze kakao z Ghany. Kvalita bobů je zde vyšší a riziko zneužívání dětské práce nižší, protože trh s kakaem v Ghaně je po léta regulován. Státem stanovená minimální výkupní cena kakaa přináší farmářům větší bezpečí a stabilnější příjmy. Tím, že se soustředíme na jednu zemi a těsnou spolupráci s místními partnery, rozumíme prostředí i lidem v Ghaně a zaměřujeme se na problémy, které jsou pro farmáře nejdůležitější. 

Kakaopflanzenblätter

Dobrovolný příspěvek

Abychom podpořili rozvojové projekty pro pěstitele kakaa a zlepšili jejich životní podmínky, platíme dobrovolně víc za každou tunu kakaových bobů, nakoupenou pro výrobu čokolády LINDT. Tyto prostředky jsou použity ke zlepšování pracovních a životních podmínek pěstitelů. Zvláště důležité jsou projekty vzdělávání a školení farmářů.

Kakaovník je citlivá rostlina, která vyžaduje velkou péči - pouze při správné výživě a ošetřování plodí nejkvalitnější kakaové boby.
Správná výsadba kakaovníku, sběr plodů ve správný čas a prvotní zpracování kakaa vyžadují rozsáhlé znalosti. Naši místní partneři proto farmáře vedou k zajištění té nejlepší kvality sklizně. Učí je správným pěstebním metodám, aby mohli zvyšovat kvalitu i výnosy. Během školení kladou důraz na bezpečnost práce, spravedlivé pracovní podmínky a ekologické chování.

Čistá voda a přístup ke vzdělání

Nesoustředíme se jen na investice do vzdělávání pěstitelů kakaa. Stejně důležitá je práce na zlepšení životních podmínek a infrastruktury. Například přístup k nezávadné pitné vodě a vzdělání pro děti je často nedostačující a tropické choroby (jako malárie) jsou velmi rozšířeny. Spolu s místními partnery jsme pomohli tisíci moskytiérami a výstavbou studní ke zlepšení zdraví místních obyvatel. Od roku 2008 pracujeme na rekonstrukci a modernizaci zničené školy. Postavili jsme také řadu malých školicích center - Village Resource Centers, která pěstitelům kakaa nabízejí přístup ke školícím programům a místním dětem dávají příležitost použít počítače, Internet a moderní komunikační technologie.

Neue Trinkwasserquelle in einem Dorf
Schüler mit Computer in der Klasse

Rozšíření úspěšného modelu

Program pro pěstitele jsme vyvinuli na základě úspěšných projektů v Ghaně a vytvořili z něj modelové řešení pro zodpovědný a udržitelný nákup kakaa a podporu lokální komunity. Protože funguje, plánujeme jeho rozšíření na další oblasti pěstování kakaa. V roce 2020 by měl tento model pokrýt celý dodavatelský řetězec.

 

Více informací o Závazku udržitelnosti společnosti Lindt & Sprüngli naleznete na stránkách společnosti Lindt & Sprüngli v sekci Udržitelnost.

Další informace o programu vzdělávání pěstitelů kakaa můžete najít také na nově spuštěném portálu Lindt Farming Program.