0

Čistá pitná voda pro komunity pěstitelů kakaa

V Ghaně, stejně jako v mnoha částech Afriky, není pitná voda samozřejmostí. Pro zlepšení kvality života pěstitelů kakaa, se výrobce čokolády LINDT aktivně podílí na zlepšování zásobování pitnou vodou.

Sadia Alimaiu žije v Sefwi Boako, malé vesnici na západě Ghany. Patří k pěstitelům, kteří čokoládovnám Lindt & Sprüngli dodávají ty nejlepší kakaové boby pro výrobu čokolády LINDT. Už deset let se stará o malou plantáž kakaovníků velikosti tří fotbalových hřišť.
O kakaovníky se stará každý den až do sklizně, která probíhá od října do dubna. Po sklizni plody otevře, boby a dužinu nakvasí a poté nechá boby vysušit, aby získaly svou unikátní chuť.
Sadia Alimaiu dobře ví, jak je čistá pitná voda pro pěstitele kakaa důležitá.

„V minulosti jsem byla často nemocná a nemohla jsem pracovat. To bylo zlé, protože když nepracuji, nic si nevydělám.“ Pokud pěstitelé nebo jejich dělníci ztratí příjmy, znamená to pro ně často tragédii, protože jen velmi málo z nich má úspory nebo si může dovolit pojištění. Pobyt v nemocnici, nebo návštěva lékaře jsou velkým zatížením rozpočtu. Od té doby, co byl ve vesnici za naší podpory vybudován vrt, zlepšila se kvalita a dostupnost pitné vody a pěstitelé hlásí zlepšení zdravotního stavu všech obyvatel.

Zwei glückliche Einwohner

"Teď nebývám tak často a tak vážně nemocná, protože voda je čistá."

Sadia Alimaiu potvrzuje: „Už nebývám tak často a tak vážně nemocná, protože voda je čistá. Mám víc energie a víc času na práci na své farmě a cítím se silnější a zdravější než dřív. Vrt mně i mé rodině hodně zlepšil život.“

Cocoa Farming Logo

Více informací o Programu pro pěstitele společnosti Lindt & Sprüngli a Závazku udržitelnosti společnosti Lindt & Sprüngli získáte na stránkách Lindt & Sprüngli v sekci Udržitelnost.

Když dnes Sadia potřebuje pitnou vodu, využije vrt, který byl v její vesnici vybudován v rámci Programu pro pěstitele společnosti Lindt & Sprüngli.
Ten jí i ostatním obyvatelům ušetří dlouhou cestu, kterou museli v minulosti každý den podniknout, aby nanosili vodu z okolních řek a nádrží. Navíc povrchová voda bývala často velmi znečištěná. Spolu s místním partnerem, nadací Source Trust, jsme vybudovali víc než 100 vrtů a kopaných studní, které obyvatelům Ghany poskytují přístup k čisté pitné vodě.
Víme, jak důležitá je čistá pitná voda pro pěstitele kakaa, budeme proto pomáhat i do budoucna, abychom zajistili lepší přístup k čisté vodě co největšímu počtu pěstitelů.