Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Řekněte o svých obavách

Úvod

Ve společnosti Lindt & Sprüngli se zavazujeme, že budeme podnikat čestně a poctivě a že budeme respektovat zákony a naše hodnoty. Stejně tak očekáváme podobné chování od všech třetích stran, jako jsou dodavatelé, zhotovitelé a subdodavatelé, s nimiž spolupracujeme na podporu naší každodenní činnosti. Tyto závazky a očekávání jsou uvedeny v kodexech chování společnosti Lindt & Sprüngli  (obchodníhododavatelského) a v klíčových zásadách, jako je Politika lidských práv and Politika Speak Up.

V následujících informacích je popsáno, kdy, kdo a jak může linku Speak Up využít, co se stane poté, co nám sdělíte své obavy, a další důležité informace.

Kdy použít linku Speak Up

Pokud zažijete, vidíte nebo jste informováni o incidentu nebo okolnosti, která se stala nebo se domníváte, že se může stát, a která není v souladu s našimi kodexy chování, zásadami, zákony a předpisy, doporučujeme vám, abyste se nejprve pokusili vyřešit ji s kontaktní osobou ve společnosti Lindt & Sprüngli. Pokud se domníváte, že vaše obavy zůstávají nevyřešeny, a/nebo pokud si přejete podat anonymní oznámení, sdělte své obavy prostřednictvím linky Lindt & Sprüngli Speak Up. Jedná se například o jednání, které představuje riziko nebo porušení lidských práv, jako jsou zdravotní a bezpečnostní rizika, obtěžování a diskriminace na pracovišti a obavy týkající se životního prostředí. Lze ji také využít k vyjádření obav z nezákonných trestných činů, jako je například úplatkářství. 

Kdy linku Speak Up nepoužívat

Linka Speak Up by se neměla používat v níže uvedených případech:

 • stížnosti související s prací, jako jsou neshody mezi zaměstnanci, pozastavení nebo ukončení pracovního poměru. V případě takových záležitostí byste se měli obrátit na zástupce personálního oddělení, pokud je to vhodné;
 • hlášení problémů týkajících se zdraví, bezpečnosti nebo majetku;
 • hlásit stížnosti nebo dotazy spotřebitelů. Podívejte se prosím do sekce "Kontaktujte nás" na webových stránkách příslušné země Lindt & Sprüngli.

Kdo může využít linku Speak Up

Je otevřena osobám, zástupcům komunit a organizacím, kteří mohou vznášet obavy týkající se našeho podnikání a dodavatelského řetězce. Patří sem mimo jiné zaměstnanci a pracovníci společností Lindt & Sprüngli, její dodavatelé a obchodní partneři, členové komunit.  

Jak používat linku Speak Up

 1. Chcete-li vznést obavu, můžete nás kontaktovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce na našem bezplatném telefonním čísle nebo kliknutím na tento odkaz podat písemnou zprávu.
 2. Naše linka Speak Up je v současné době k dispozici v 19 jazycích.
 3. Poskytněte nám co nejvíce informací o problému.
 4. Pokud se na to cítíte, uveďte své jméno a kontaktní údaje. To nám pomůže při vyšetřování problému. 
 5. Problém můžete nahlásit také anonymně, bez uvedení jména nebo kontaktních údajů, i když tím může být omezena naše schopnost úplného prošetření.
 6. Obdržíte ID stížnosti - je důležité, abyste si toto ID poznamenali pro komunikaci a přijímání aktualizací.

Níže uvedený diagram znázorňuje cestu případu od okamžiku jeho přijetí až po oznámení konečného rozhodnutí:

Speak Up - The journey of your report

Jak organizujeme naši linku Speak Up

 • Naše linka Speak Up je bezplatná. 
 • Náš proces je bezpečný a lze mu důvěřovat. 
 • Naším cílem je zpřístupnit jej
 • Máme zavedený důkladný proces, který zajišťuje důvěrnost vaší identity a komunikace, a postupy na ochranu údajů. 
 • Za linku Speak Up je zodpovědné oddělení Compliance, kterému pomáhá osoba pověřená řízením vyšetřování. Tyto osoby jsou nestranné a používají přístup zohledňující genderové hledisko.
 • Osoby, které prostřednictvím naší linky Speak Up vznesou své skutečné obavy, by neměly být znevýhodňovány ani vystaveny jakékoli formě výhrůžek, odplaty nebo trestu. Pokud se domníváte, že jste ohroženi, obraťte se na adresu compliance@lindt.com, což je schránka, do které má přístup a kterou spravuje oddělení Group Compliance. Upozorňujeme, že pokud podáte zprávu tímto způsobem, bude vaše e-mailová adresa známa odděleníi Group Compliance. Případně můžete založit nový případ na lince Speak Up, aby byla zachována vaše anonymita. 

Co se stane po nahlášení

Vaše obavy se budou řídit naším níže uvedeným postupem. Důvěrným způsobem vám sdělíme, že jsme vaše obavy obdrželi. Poté obdržíte aktuální informace a po zvážení vašich vyjádřených obav vám bude sděleno konečné rozhodnutí. V případě potřeby budou přijata vhodná opatření k nápravě problému. Zajištění důvěrnosti a anonymity je pro nás důležité, a to i po skončení řízení o stížnosti.

Souhrnný postup

Zřeknutí se odpovědnosti za překlad

V případě jakýchkoli otázek týkajících se přesného významu informací obsažených v se obraťte na oficiální anglickou verzi, kde naleznete vysvětlení.