0

Ochrana osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

My ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí. Mezi naše hlavní zásady patří:

 

 

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

Ceníme si toho, že navštěvujete a používáte naše webové stránky, naše internetové obchody, naše aplikace a naše stránky na sociálních médiích (dále jen „Stránky“). Věříme, že se rádi dozvíte více o společnosti LINDT & SPRÜNGLI, o příběhu našich značek a o našich produktech a službách.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují, jak a pro jaké účely používáme údaje, které o vás shromáždíme prostřednictvím našich Stránek, našich offline programů, vašich návštěv našich maloobchodních prodejen nebo našich akcí.

KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

Ochrana osobních údajů

JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE SHROMAŽĎUJE?  

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Ochrana osobních údajů

 

1.    KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

My zde ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí při používání našich Stránek nebo při styku s námi v našich prodejnách nebo během našich akcí. Používáním našich Stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů akceptujete postupy popsané v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, naše Stránky prosím nepoužívejte a nenavštěvujte, ani nám neposkytujte osobní údaje.

Společnost LINDT & SPRÜNGLI si vyhrazuje právo tato Pravidla ochrany osobních údajů kdykoli změnit, takže je prosím pravidelně čtěte. Změny budou účinné po zveřejnění na těchto webových stránkách a budeme vás v dostatečném předstihu informovat o případných podstatných změnách.

2.    JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

Budeme shromažďovat, používat a předávat vaše osobní údaje pouze v případě, že to bude přiměřené a zákonné. Ve většině případů vás o souhlas požádáme výslovně, ale v některých případech souhlas odvodíme z vašich kroků a chování. Dále budeme vaše údaje zpracovávat pro právní účely nebo na základě našich oprávněných zájmů.

Požádáme vás o dodatečný souhlas, budeme-li potřebovat použít vaše osobní údaje pro účely, na které se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují. Nejste povinni souhlas udělit, ale pokud tak neučiníte, váš přístup k některým aktivitám může být omezen.

3.    JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE SHROMAŽĎUJE?

3.1.OSOBNÍ ÚDAJE

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje od fyzických osob nebo subjektů prostřednictvím řady zdrojů (například webových stránek, internetových obchodů a mobilních aplikací, sociálních sítí, akcí nebo služeb zapojení spotřebitelů) a v některých případech od třetích stran.

3.2. TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro konkrétní účel. Shromažďujeme následující osobní údaje:

Osobní údaje, které s námi sdílíte přímo

Shromažďujeme osobní údaje, když nás požádáte o informace o nás, zakoupíte naše produkty, přihlásíte se do soutěže, nebo použijete aplikaci naší společnosti. Budete informováni o tom, jaký druh údajů je povinný a jaký druh údajů nám můžete poskytnout dobrovolně. Mezi typy osobních údajů patří:

·        Osobní kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, fotka a demografické údaje, včetně věku, pohlaví, členů domácnosti nebo polohy.

·        Přihlašovací údaje, pokud si u nás otevřete účet, nebo vaše údaje, pokud vyplníte průzkum (jméno, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázka).

·        Platební údaje, jako je jméno, číslo platební karty, datum vypršení platnosti karty a fakturační adresa.

·        Obsah generovaný uživatelem, včetně veškerého obsahu (např. fotografie, videa a osobní příběhy), který vytvoříte a sdílíte prostřednictvím našich Stránek.

·        Informace o zaměstnání, jako je životopis a reference.

Informace shromažďované automaticky v rámci vaší interakce s našimi Stránkami

·        Dále používáme soubory cookie a další technologie sledování, které shromažďují určité typy informací v rámci vaší interakce s našimi webovými stránkami a aplikacemi, jako jsou IP adresy, preference prohlížení a stránky, které jste navštívili, jakož i informace o vaší návštěvě (doba návštěvy). Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.

·        Shromažďujeme osobní údaje ze stránek sociálních sítí třetích stran (jako je funkce „To se mi líbí“ na Facebooku, funkce „Sledovat“ na Twitteru nebo funkce YouTube) prostřednictvím takzvaných sociálních zásuvných modulů. Účel shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze nalézt v odkazech příslušných poskytovatelů na ochranu osobních údajů. Pokud nechcete, aby sociální síť třetí strany propojila údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek s vaším účtem na této sociální síti, musíte se před návštěvou našich Stránek od příslušné sociální sítě odhlásit.

Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Shromažďujeme o vás informace z jiných zdrojů, včetně těchto

·        Přidružené osoby skupiny Lindt,

·        Reklamní partneři a další společnosti (s výhradou jejich zásad ochrany osobních údajů a příslušných zákonů),

·        Zpracovatelé plateb s cílem chránit všechny naše zákazníky před potenciálním podvodem,

·        Externí agregátoři dat (např. Google), a

·        Veřejné zdroje, jako jsou veřejně dostupné zdroje, např. otevřené vládní databáze a další veřejně dostupné údaje.

Shromážděné informace mohou zahrnovat jméno, adresu, věk, nákupní zvyky, preference a zájmy, internetovou reklamu; veřejně dostupné informace, jako je obsah generovaný uživatelem, blogy a aktualizace, v mezích povolených zákonem.

4.    INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

Většina našich Stránek je navržena a zamýšlena pro dospělé. Pokud Stránka nabízí obsah mladším osobám, získáme souhlas od rodiče nebo opatrovníka, než budeme osobní údaje shromažďovat, budeme-li se domnívat, že je to vhodné, nebo budou-li to vyžadovat příslušné zákony a předpisy (věk souhlasu se v jednotlivých zemích liší). Zjistíme-li, že nám byly předány osobní údaje dětí, budou z naší databáze odstraněny. Rodiče (nebo zákonní opatrovníci) dítěte nás mohou kontaktovat a požádat o odstranění údajů nebo zrušení registrace (kontaktní údaje viz níže). Pro tento účel můžeme požádat o kopii dokladu totožnosti prokazujícího rodičovský nebo opatrovnický vztah.

5.    PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje a používá osobní údaje pro řadu účelů. Proti každému takovému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku (kontaktní údaje viz níže). Vaše údaje jsou shromažďovány pro následující účely:

·        umožnit vám vytvořit uživatelský účet a přihlašovat se k tomuto uživatelskému účtu, včetně případného věrnostního programu, který je s ním spojen [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].

·        zpracovávat a odesílat vaše objednávky a nákupy [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].

·        zajistit věrnost spotřebitelů a poskytovat služby na míru, jako:

o    zasílat vám informace, produkty nebo vzorky, o které jste požádali [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].

o    kontaktovat vás ve vztahu k vašim dotazům, stížnostem nebo komentářům, a to prostřednictvím e-mailu, dopisu, telefonu nebo internetového chatu [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].

o    aktivněji vás zapojit do našich produktů a služeb například prostřednictvím zveřejňování vašeho obsahu [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].

·        používat je pro soutěže nebo reklamní akce, do nichž jste se zapojili, nebo pro věrnostní programy, jichž se účastníte, jako:

o    pořádat soutěže nebo reklamní akce [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].

o    zveřejňovat kontaktní údaje vítězů [pro účely oprávněných zájmů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)].

o    umožnit vám účastnit se našeho věrnostního programu a v rámci programu s námi komunikovat [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].

·        kontaktovat vás pro marketingové účely, včetně přímého marketingu a sociálních funkcí na sociálních sítích [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)], jako je:

o    zasílat vám naše letáky, pokud jste se k nim přihlásili.

o    navrhovat produkty nebo služby, o nichž se domníváme, že vás mohou zajímat.

o    nabízet vám možnost účastnit se soutěží nebo reklamních akcí.

o    kontaktovat vás prostřednictvím služby mobilních zpráv, pokud jste se k takové službě přihlásili. Pokud budeme jednat prostřednictvím partnera, sdělíme vám jeho jméno.

·        zlepšovat naše Stránky a/nebo kombinovat s informacemi, které obdržíme od jiných subjektů, s cílem pomoci porozumět vašim potřebám a nabízet vám lepší služby, včetně přizpůsobení stránek a produktů na míru, a poskytovat vám reklamu na základě vašich zájmů [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)], jako je:

o    vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.

o    vyhodnocovat užívání našich Stránek pomocí nástrojů sledování. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.

o    vylepšovat naše produkty a služby pomocí demografických informací, profilování spotřebitelů a zpětné vazby spotřebitelů.

o    analyzovat účinnost naší reklamy, prostřednictvím souborů cookie nebo technologií sledování.

o    na míru přizpůsobit vaši zkušenost s webovými stránkami na základě cílené reklamy.

 

·        nabízet vám sociální funkce prostřednictvím komunitních fór, tzv. programu „tell-a-friend“ nebo funkcí sociálních sítí, jako je Facebook Connect [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst.  1 písm. a GDPR)].

 

·        zpracovávat vaše žádosti o zaměstnání a případně posoudit, zda byste byli vhodní pro jiné pozice dostupné v naší společnosti [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].

·        pro účely interního řízení, bezpečnosti a řízení obchodních případů [pro účely oprávněných zájmů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)], jako je:

o    vést běžný provoz, údržbu a zabezpečení Stránek LINDT & SPRÜNGLI.

o    provádět demografické studie nebo audity.

o    kontaktovat vás pro účely spotřebitelského průzkumu.

o    řídit rizika, spory a záznamy.

o    plnit zákonné a regulační požadavky.

 

6.    PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI nepředává vaše osobní údaje žádné třetí straně, která má v úmyslu je použít pro přímé marketingové účely, pokud jste k tomu neposkytli konkrétní souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců:

-         naše spřízněné osoby a společnosti ze skupiny LINDT & SPRÜNGLI

-         obchodní partneři, jako jsou držitelé licence na značku nebo spoluorganizátoři reklamní akce

-         poskytovatelé služeb za účelem poskytování služeb jménem společnosti LINDT & SPRÜNGLI

-         úřady ze zákonných důvodů a potenciální kupující pro provedení konkrétní transakce.

Další informace o příjemcích:

o    Mezi spřízněné osoby, společnosti ze skupiny a držitele licence na značku patří

o    společnost přijímající dotazy a předávající je další společnosti, která je oprávněna odpovídat.

o    společnost předávající žádosti o zaměstnání, jsou-li adresovány jiné společnosti.

o    společnost převádějící účet založený na svých stránkách na stránky jiné společnosti, pokud o to požádáte.

o    Mezi obchodní partnery patří

o    subjekty účastnící se společné reklamní akce nebo věrnostního programu, které vám chtějí zasílat informace, pokud jste k tomu udělili souhlas. Společnost LINDT & SPRÜNGLI a partner mohou být společnými správci vašich osobních údajů. Pravidla ochrany osobních údajů tohoto partnera se budou vztahovat na zpracování vašich osobních údajů tímto partnerem.

o    Na vaši žádost a za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni si vaše osobní údaje ponechat, je ze Stránek odstraníme nebo anonymizujeme. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje mohou být stále dostupné v databázích partnera, pokud tam byly předány před tím, než jsme od vás obdrželi příslušnou žádost.

o    Mezi poskytovatele služeb patří

o    reklamní, mediální a marketingové agentury zajišťující a analyzující naše kampaně.

o    poštovní a logistické společnosti dodávající vámi objednané produkty.

o    subjekty zpracovávající údaje jednající na pokyn společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jako jsou náborové agentury, poskytovatelé služeb hostingu nebo zabezpečení.

o    poskytovatelé webových analytických nástrojů.

o    Mezi úřady patří

o    orgány veřejné moci žádající nás o předání informací v souladu s příslušným zákonem.

o    Mezi potenciální kupující patří

o    subjekty, kterým společnost LINDT & SPRÜNGLI prodá svůj podnik nebo značku nebo jejich část, případně v souvislosti s fúzí, změnou ovládání nebo likvidací tohoto podniku nebo značky.

 

Požadujeme, aby tyto třetí strany, které se mohou nacházet mimo zemi, z níž jste Stránky otevřeli, dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu osobních údajů a bezpečnostní požadavky s ohledem na vaše osobní údaje. Tyto třetí strany jsou povinny chránit osobní údaje ve stejném rozsahu jako my. Pokud úroveň ochrany osobních údajů v určité zemi nesplňuje požadavky zákonů na ochranu osobních údajů, které platí v České republice nebo v EU, smluvně zajišťujeme, aby byla ochrana vašich údajů vždy stejná jako v České republice nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Zjistěte více o zpracovávání údajů v USA

Různí externí poskytovatelé služeb mají sídlo v USA. Rádi bychom upozornili uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku /evropského hospodářského prostoru (EHP), že v USA americké úřady zavedly monitorovací opatření, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů týkajících se všech osob, jejichž údaje byly předány ze Švýcarska/ EHP do USA. Děje se tak bez rozdílu, omezení a výjimky na základě sledovaného cíle a bez objektivního kritéria, což umožňuje americkým úřadům omezit přístup k údajům a jejich pozdější použití na velice specifické a přísně omezené účely, které mohou ospravedlňovat zásahy spojené s přístupem k těmto údajům i jejich používáním. Dále bychom rádi upozornili, že v USA neexistují žádné soudní opravné prostředky s ohledem na příslušné osoby ze Švýcarska/EHP, které by umožnily získat přístup k jejich údajům a tyto údaje opravit nebo vymazat, a neexistuje ani žádná účinná právní ochrana proti obecným přístupovým právům amerických úřadů. Odkazujeme osoby, jichž se to týká, na tuto právní a faktickou situaci, aby mohly učinit náležité informované rozhodnutí, zda budou souhlasit s použitím svých osobních údajů.

Uživatele se sídlem v členských státech EU upozorňujeme, že z pohledu Evropské unie nemají USA dostatečné úrovně ochrany údajů, mimo jiné v důsledku problémů uvedených v tomto oddílu. V rozsahu, v němž jsme v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů vysvětlili, že příjemci údajů (jako je Google, Facebook a Twitter) se nachází v USA, buď na základě smlouvy nebo zajištění certifikace těchto společností v souladu se systémem „EU-US Privacy Shield“ zajistíme, aby naši partneři chránili vaše údaje na náležité úrovni.

 

Pokud navrhneme sociální zásuvné moduly, nebo pokud svůj účet propojíte s účty na externích platformách, jako je Facebook, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se účtu. Pokud se spojíte s Facebookem, vaše identita na Facebooku, jméno, e-mail, poloha, seznam přátel a profilová fotka budou uloženy a budou používány pro spojení s vaším účtem na Facebooku s cílem poskytovat určité funkce na Stránkách. Používání informací obdržených od vás (nebo vámi schválených) ze strany externí platformy se řídí pravidly ochrany osobních údajů této platformy a vaším nastavením dané služby. Více informací viz pravidla ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

7.    JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI přijímá veškerá přiměřená technická a organizační opatření s cílem chránit osobní údaje před ztrátou, neoprávněným přístupem či předáním a jiným zneužitím.

Osobní údaje nebudou prodávány, předávány ani jinak poskytovány žádným třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné pro daný účel, jako je zasílání letáků a dalších marketingových sdělení, zodpovídání dotazů, řešení problémů nebo poskytování nových a lepších služeb, či na základě zákonných požadavků. Jsme oprávněni uchovávat údaje po přiměřenou dobu poté, co naše služby přestanete využívat. Po uplynutí určité doby údaje bezpečným způsobem odstraníme nebo zničíme, pokud nemáme zákonnou povinnost informace uchovávat déle.

Osobní údaje uchováváme zejména pouze po následující dobu:

a) k poskytnutí služeb, které požadujete, nebo k nimž jste udělili souhlas ve výše uvedeném rozsahu;

b) k použití sledovací reklamy a služeb analýzy v rozsahu našich oprávněných zájmů.

8.    JAKÁ MÁTE PRÁVA?

8.1. JAK SE MŮŽETE DOSTAT KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVIT JE

Můžete požádat o přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme, prostřednictvím e-mailu Privacy.cze@lindt.com. Máte právo nás informovat, pokud chcete upravit, aktualizovat nebo odstranit své osobní údaje nacházející se v našich záznamech. Dále máte právo požadovat vrácení údajů, které jste nám poskytli. Abychom vaši žádost mohli vyřídit, uveďte prosím své celé jméno a kontaktní údaje. Za tímto účelem můžeme dle našeho uvážení požadovat kopii dokladu totožnosti.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na právním základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti jejich zpracovávání. Pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas vzít kdykoliv zpět, což ovšem nebude mít vliv na zákonnost zpracovávání provedené na základě vašeho souhlasu před tím, než byl vzat zpět.

Kdykoli se můžete odhlásit od odběru marketingových sdělení, včetně cílených reklamních zpráv, prostřednictvím možnosti odhlášení nebo e-mailu Privacy.cze@lindt.com. Dále můžete omezit používání sledovacích technologií (jako jsou soubory cookie, kdy můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás před přijetím souborů cookie upozornil, nebo aby je rovnou zamítl).

Máte-li účet u společnosti LINDT & SPRÜNGLI, můžete využít příslušnou možnost přihlášení nebo odhlášení.

8.2. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Lindt & Sprüngli CEE, Karolinská 1, Praha 8, 186 00, Česká republika, provozuje tyto webové stránky a Stránky odkazující na tato Pravidla ochrany osobních údajů. Společnost Lindt & Sprüngli působí jako správce osobních údajů, které zpracovává v rámci těchto Pravidel ochrany osobních údajů a zajišťování souladu zpracovávání osobních údajů s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, včetně českého zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dále máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů.

Máte-li obavy ohledně možného zásahu do soukromí nebo zneužití vašich osobních údajů z naší strany, nebo máte-li dotazy či komentáře, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho internetového formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/, e-mailem na Privacy.cze@lindt.com, nebo nám napsat na výše uvedenou adresu.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2018