Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

My ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí. Mezi naše hlavní zásady patří:

 • Budeme chránit vaše soukromí a chceme vám nabízet služby šité na míru.

 • Osobní údaje jsou shromažďovány pro konkrétní účely na základě vašeho souhlasu nebo pro účely oprávněných zájmů v okamžiku, kdy jste s námi v interakci.

 • Máte právo být informováni o svých osobních údajích, mít k nim kdykoli přístup a požadovat jejich opravu nebo smazání.

 • Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme. Pokud to však bude zapotřebí a bude-li tak uvedeno nebo to schválíte, můžeme vaše údaje předávat společnostem ze skupiny, držitelům licence na značku, partnerům a dalším poskytovatelům služeb, kteří mohou mít vlastní pravidla ochrany osobních údajů.

 • Zaručujeme, že přijmeme veškeré přiměřené kroky za účelem ochrany vašich údajů před zneužitím a jejich zabezpečení.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

Ceníme si toho, že navštěvujete a používáte naše webové stránky, naše internetové obchody, naše aplikace a naše stránky na sociálních médiích (dále jen „Stránky“). Věříme, že se rádi dozvíte více o společnosti LINDT & SPRÜNGLI, o příběhu našich značek a o našich produktech a službách.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují, jak a pro jaké účely používáme údaje, které o vás shromáždíme prostřednictvím našich Stránek, našich offline programů, vašich návštěv našich maloobchodních prodejen nebo našich akcí.

V tomto dokumentu se dozvíte:

 

 

1.    KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

My zde ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí při používání našich Stránek nebo při styku s námi v našich prodejnách nebo během našich akcí. Používáním našich Stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů akceptujete postupy popsané v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, naše Stránky prosím nepoužívejte a nenavštěvujte, ani nám neposkytujte osobní údaje.

Společnost LINDT & SPRÜNGLI si vyhrazuje právo tato Pravidla ochrany osobních údajů kdykoli změnit, takže je prosím pravidelně čtěte. Změny budou účinné po zveřejnění na těchto webových stránkách a budeme vás v dostatečném předstihu informovat o případných podstatných změnách.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů jsou určena jak subjektům údajů, od nichž společnost LINDT & SPRÜNGLI osobní údaje získala (jedná se tedy o informace ve smyslu článku 13 GDPR), tak i subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost LINDT & SPRÜNGLI získala jinak než od těchto subjektu údajů (jedná se tedy o informace ve smyslu článku 14 GDPR).

2.    KDO JE SPRÁVCE OSOBÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů:

Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o., se sídlem Praha - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 18600,
IČO 27928951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127165

Máte-li obavy ohledně možného zásahu do soukromí nebo zneužití vašich osobních údajů z naší strany, nebo máte-li dotazy či komentáře, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho internetového formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/, e-mailem na Privacy.cze@lindt.com, nebo nám napsat na výše uvedenou adresu.

LINDT & SPRÜNGLI nemá zákonnou povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3.    JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM?

Budeme shromažďovat, používat a předávat vaše osobní údaje pouze v případě, že to bude přiměřené a zákonné. Vaše osobní údaje budou zpracovávány buď na základě výslovného souhlasu nebo z důvodů stanovených právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), popř. zákonem o č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Požádáme vás o dodatečný souhlas, budeme-li potřebovat zpracovat vaše osobní údaje pro jiné účely, než pro které byl udělen váš souhlas nebo na které se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují. Nejste povinni souhlas udělit, ale pokud tak neučiníte, váš přístup k některým aktivitám může být omezen.

4.    JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

4.1.OSOBNÍ ÚDAJE

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje od fyzických osob nebo subjektů prostřednictvím řady zdrojů (například webových stránek, internetových obchodů a mobilních aplikací, sociálních sítí, akcí nebo služeb zapojení spotřebitelů) a v některých případech od třetích stran.

4.2. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro konkrétní účel. Shromažďujeme následující osobní údaje:

Osobní údaje, které s námi sdílíte přímo

Shromažďujeme osobní údaje, když nás požádáte o informace o nás, zakoupíte naše produkty, přihlásíte se do soutěže, nebo použijete aplikaci naší společnosti. Budete informováni o tom, jaký druh údajů je povinný a jaký druh údajů nám můžete poskytnout dobrovolně. Mezi typy osobních údajů patří:

 • Osobní kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, sídlo, e-mail, telefonní číslo, fotka a demografické údaje, včetně věku, pohlaví, členů domácnosti nebo polohy, IČO a DIČ.
 • Vaše systémové nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty, vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky.
 • Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení, platby a údaje o reklamacích;
 • Údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení, které shromažďují určité typy informací v rámci vaší interakce s našimi webovými stránkami a aplikacemi, jako jsou IP adresy, preference prohlížení a stránky, které jste navštívili, jakož i informace o vaší návštěvě (doba návštěvy). Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.  
 • Přihlašovací údaje, pokud si u nás otevřete účet, nebo vaše údaje, pokud vyplníte průzkum (jméno, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázka).
 • Platební údaje, jako je jméno, číslo platební karty, datum vypršení platnosti karty a fakturační adresa, číslo bankovního účtu.
 • Obsah generovaný uživatelem, včetně veškerého obsahu (např. fotografie, videa a osobní příběhy), který vytvoříte a sdílíte prostřednictvím našich Stránek.
 • Informace o zaměstnání, jako je životopis a reference.
 • Shromažďujeme osobní údaje ze stránek sociálních sítí třetích stran (jako je funkce „To se mi líbí“ na Facebooku, funkce „Sledovat“ na Twitteru nebo funkce YouTube) prostřednictvím takzvaných sociálních zásuvných modulů. Účel shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze nalézt v odkazech příslušných poskytovatelů na ochranu osobních údajů. Pokud nechcete, aby sociální síť třetí strany propojila údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek s vaším účtem na této sociální síti, musíte se před návštěvou našich Stránek od příslušné sociální sítě odhlásit.

Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Shromažďujeme o vás informace z jiných zdrojů, včetně těchto

 • Přidružené osoby skupiny Lindt,
 • Reklamní partneři a další společnosti (s výhradou jejich zásad ochrany osobních údajů a příslušných zákonů),
 • Zpracovatelé plateb s cílem chránit všechny naše zákazníky před potenciálním podvodem,
 • Externí agregátoři dat (např. Google), a
 • Veřejné zdroje, jako jsou veřejně dostupné zdroje, např. otevřené vládní databáze a další veřejně dostupné údaje.

Shromážděné informace mohou zahrnovat jméno, adresu, věk, nákupní zvyky, preference a zájmy, internetovou reklamu; veřejně dostupné informace, jako je obsah generovaný uživatelem, blogy a aktualizace, v mezích povolených zákonem.

5.    INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

Většina našich Stránek je navržena a zamýšlena pro dospělé. Pokud Stránka nabízí obsah mladším osobám, získáme souhlas od rodiče nebo opatrovníka, než budeme osobní údaje shromažďovat, budeme-li se domnívat, že je to vhodné, nebo budou-li to vyžadovat příslušné právní předpisy. Zjistíme-li, že nám byly předány osobní údaje dětí, budou z naší databáze odstraněny. Rodiče (nebo zákonní opatrovníci) dítěte nás mohou kontaktovat a požádat o odstranění údajů nebo zrušení registrace (kontaktní údaje viz níže). Pro tento účel můžeme požádat o kopii dokladu totožnosti prokazujícího rodičovský nebo opatrovnický vztah.

 

6.    PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje a používá osobní údaje pro řadu účelů. Proti každému takovému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku (kontaktní údaje viz níže). Vaše údaje jsou shromažďovány pro následující účely:

 • umožnit vám vytvořit uživatelský účet a přihlašovat se k tomuto uživatelskému účtu, včetně případného věrnostního programu, který je s ním spojen [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].
 • zpracovávat a odesílat vaše objednávky a nákupy [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].
 • zajistit věrnost spotřebitelů a poskytovat služby na míru, jako:
  • zasílat vám informace, produkty nebo vzorky, o které jste požádali [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].
  • kontaktovat vás ve vztahu k vašim dotazům, stížnostem nebo komentářům, a to prostřednictvím e-mailu, dopisu, telefonu nebo internetového chatu [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].
  • aktivněji vás zapojit do našich produktů a služeb například prostřednictvím zveřejňování vašeho obsahu [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].
 • používat je pro soutěže nebo reklamní akce, do nichž jste se zapojili, nebo pro věrnostní programy, jichž se účastníte, jako:
  • pořádat soutěže nebo reklamní akce [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)].
  • zveřejňovat kontaktní údaje vítězů [pro účely oprávněných zájmů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)].
  • umožnit vám účastnit se našeho věrnostního programu a v rámci programu s námi komunikovat [na základě žádosti subjektu údajů nebo pro účely splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].
 • kontaktovat vás pro marketingové účely, včetně přímého marketingu a sociálních funkcí na sociálních sítích [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)], jako je:
  • zasílat vám naše letáky, pokud jste se k nim přihlásili.
  • navrhovat produkty nebo služby, o nichž se domníváme, že vás mohou zajímat.
  • nabízet vám možnost účastnit se soutěží nebo reklamních akcí.
  • kontaktovat vás prostřednictvím služby mobilních zpráv, pokud jste se k takové službě přihlásili. Pokud budeme jednat prostřednictvím partnera, sdělíme vám jeho jméno.
 • zlepšovat naše Stránky a/nebo kombinovat s informacemi, které obdržíme od jiných subjektů, s cílem pomoci porozumět vašim potřebám a nabízet vám lepší služby, včetně přizpůsobení stránek a produktů na míru, a poskytovat vám reklamu na základě vašich zájmů [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)], jako je:
  • vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.
  • vyhodnocovat užívání našich Stránek pomocí nástrojů sledování. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
  • vylepšovat naše produkty a služby pomocí demografických informací, profilování spotřebitelů a zpětné vazby spotřebitelů.
  • analyzovat účinnost naší reklamy, prostřednictvím souborů cookie nebo technologií sledování.
  • na míru přizpůsobit vaši zkušenost s webovými stránkami na základě cílené reklamy.
 • nabízet vám sociální funkce prostřednictvím komunitních fór, tzv. programu „tell-a-friend“ nebo funkcí sociálních sítí, jako je Facebook Connect [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s l. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].
 • zpracovávat vaše žádosti o zaměstnání a případně posoudit, zda byste byli vhodní pro jiné pozice dostupné v naší společnosti [na základě souhlasu subjektu údajů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)].
 • pro účely interního řízení, bezpečnosti a řízení obchodních případů [pro účely oprávněných zájmů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)], jako je:
  • vést běžný provoz, údržbu a zabezpečení Stránek LINDT & SPRÜNGLI.
  • provádět demografické studie nebo audity.
  • kontaktovat vás pro účely spotřebitelského průzkumu.
  • řídit rizika, spory a záznamy.
  • plnit zákonné a regulační požadavky.

 

7.    PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI nepředává vaše osobní údaje žádné třetí straně, která má v úmyslu je použít pro přímé marketingové účely, pokud jste k tomu neposkytli konkrétní souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců:

 • naše spřízněné osoby a společnosti ze skupiny LINDT & SPRÜNGLI
 • obchodní partneři, jako jsou držitelé licence na značku nebo spoluorganizátoři reklamní akce
 • poskytovatelé služeb za účelem poskytování služeb jménem společnosti LINDT & SPRÜNGLI
 • úřady ze zákonných důvodů a potenciální kupující pro provedení konkrétní transakce.

Mezi spřízněné osoby, společnosti ze skupiny a držitele licence na značku patří:

 • společnost přijímající dotazy a předávající je další společnosti, která je oprávněna odpovídat.
 • společnost předávající žádosti o zaměstnání, jsou-li adresovány jiné společnosti.
 • společnost převádějící účet založený na svých stránkách na stránky jiné společnosti, pokud o to požádáte.

Mezi obchodní partnery patří subjekty účastnící se společné reklamní akce nebo věrnostního programu, které vám chtějí zasílat informace, pokud jste k tomu udělili souhlas. Společnost LINDT & SPRÜNGLI a její obchodní partner mohou být společnými správci vašich osobních údajů. Pravidla ochrany osobních údajů tohoto partnera se budou vztahovat na zpracování vašich osobních údajů tímto partnerem.

Na vaši žádost a za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni si vaše osobní údaje ponechat, je ze Stránek odstraníme nebo anonymizujeme. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje mohou být stále dostupné v databázích partnera, pokud tam byly předány před tím, než jsme od vás obdrželi příslušnou žádost.

Mezi poskytovatele služeb patří:

 • reklamní, mediální a marketingové agentury zajišťující a analyzující naše kampaně.
 • poštovní a logistické společnosti dodávající vámi objednané produkty.
 • subjekty zpracovávající údaje jednající na pokyn společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jako jsou náborové agentury, poskytovatelé služeb hostingu nebo zabezpečení.
 • poskytovatelé webových analytických nástrojů.

Mezi úřady patří orgány veřejné moci žádající nás o předání informací v souladu s příslušným zákonem.

Mezi potenciální kupující patří subjekty, kterým společnost LINDT & SPRÜNGLI prodá svůj podnik nebo značku nebo jejich část, případně v souvislosti s fúzí, změnou ovládání nebo likvidací tohoto podniku nebo značky.

Požadujeme, aby tyto třetí strany, které se mohou nacházet mimo zemi, z níž jste Stránky otevřeli, dodržovaly všechny příslušné předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnostní požadavky s ohledem na vaše osobní údaje. Tyto třetí strany jsou povinny chránit osobní údaje ve stejném rozsahu jako my. Pokud úroveň ochrany osobních údajů v určité zemi nesplňuje požadavky zákonů na ochranu osobních údajů, které platí v České republice nebo v EU, smluvně zajišťujeme, aby byla ochrana vašich údajů vždy stejná jako v České republice nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Zpracovávání osobních údajů v USA

Různí externí poskytovatelé služeb mají sídlo v USA. Rádi bychom upozornili uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku/evropského hospodářského prostoru (EHP), že v USA americké úřady zavedly monitorovací opatření, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů týkajících se všech osob, jejichž údaje byly předány ze Švýcarska/EHP do USA. Děje se tak bez rozdílu, omezení a výjimky na základě sledovaného cíle a bez objektivního kritéria, což umožňuje americkým úřadům omezit přístup k údajům a jejich pozdější použití na velice specifické a přísně omezené účely, které mohou ospravedlňovat zásahy spojené s přístupem k těmto údajům i jejich používáním. Dále bychom rádi upozornili, že v USA neexistují žádné soudní opravné prostředky s ohledem na příslušné osoby ze Švýcarska/EHP, které by umožnily získat přístup k jejich údajům a tyto údaje opravit nebo vymazat, a neexistuje ani žádná účinná právní ochrana proti obecným přístupovým právům amerických úřadů. Odkazujeme osoby, jichž se to týká, na tuto právní a faktickou situaci, aby mohly učinit náležité informované rozhodnutí, zda budou souhlasit s použitím svých osobních údajů.

Zejména uživatele s bydlištěm v členských státech EU upozorňujeme, že z pohledu Evropské unie nemají USA dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, mimo jiné kvůli problémům uvedeným v této části. V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů jsme vysvětlili, že příjemci údajů (jako je Google, Facebook a Twitter) se nacházejí v USA. Uzavřeme s nimi smlouvu, která bude obsahovat vhodná opatření, obvyklé standardní smluvní doložky o ochraně a zabezpečení, v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud navrhneme sociální zásuvné moduly, nebo pokud svůj účet propojíte s účty na externích platformách, jako je Facebook, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se účtu. Pokud se spojíte s Facebookem, vaše identita na Facebooku, jméno, e-mail, poloha, seznam přátel a profilová fotka budou uloženy a budou používány pro spojení s vaším účtem na Facebooku s cílem poskytovat určité funkce na Stránkách. Používání informací obdržených od vás (nebo vámi schválených) ze strany externí platformy se řídí pravidly ochrany osobních údajů této platformy a vaším nastavením dané služby. Více informací viz pravidla ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

 

8.    JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI přijímá veškerá přiměřená technická a organizační opatření s cílem chránit osobní údaje před ztrátou, neoprávněným přístupem či předáním a jiným zneužitím.

Osobní údaje nebudou prodávány, předávány ani jinak poskytovány žádným třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné pro daný účel, jako je zasílání letáků a dalších marketingových sdělení, zodpovídání dotazů, řešení problémů nebo poskytování nových a lepších služeb, či na základě zákonných požadavků (vedení účetnictví a plnění daňových povinností). Jsme oprávněni uchovávat údaje po přiměřenou dobu poté, co naše služby přestanete využívat.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových) osobní údaje zpracováváme po dobu nejvýše 10 let od příslušné objednávky.

9.    JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Jako subjekt údajů můžete uplatnit vůči společnosti LINDT & SPRÜNGLI následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás společnost LINDT & SPRÜNGLI zpracovává;
 • Právo na opravu osobních údajů v případě nepřesných údajů, anebo neúplných osobních údajů;
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“),  a to ve stanovených případech, tj. aby společnost LINDT & SPRÜNGLI zlikvidovala osobní údaje a dále je neuchovávala;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to ve stanovených případech;
 • Právo ve stanovených případech vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů ve stanovených případech, tj. (i) právo subjektu údajů získat (tedy především stáhnout) osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti
  LINDT & SPRÜNGLI (ii) právo předat tyto údaje dalšímu správci bez toho, aby tomu vůči společnost LINDT & SPRÜNGLI bránila, tj. přímé poskytnutí osobních údajů jinému správci.

10. JAK SE MŮŽETE DOSTAT KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVIT JE

Můžete požádat o přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme, prostřednictvím e-mailu Privacy.cze@lindt.com. Máte právo nás informovat, pokud chcete upravit, aktualizovat nebo odstranit své osobní údaje nacházející se v našich záznamech. Dále máte právo požadovat vrácení údajů, které jste nám poskytli. Abychom vaši žádost mohli vyřídit, uveďte prosím své celé jméno a kontaktní údaje. Za tímto účelem můžeme dle našeho uvážení požadovat kopii dokladu totožnosti.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na právním základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti jejich zpracovávání. Pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas vzít kdykoliv zpět, což ovšem nebude mít vliv na zákonnost zpracovávání provedené na základě vašeho souhlasu před tím, než byl vzat zpět.

Kdykoli se můžete odhlásit od odběru marketingových sdělení, včetně cílených reklamních zpráv, prostřednictvím možnosti odhlášení nebo e-mailu Privacy.cze@lindt.com.

Dále můžete omezit používání sledovacích technologií (jako jsou soubory cookie, kdy můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás před přijetím souborů cookie upozornil, nebo aby je rovnou zamítl).

Máte-li účet u společnosti LINDT & SPRÜNGLI, můžete využít příslušnou možnost přihlášení nebo odhlášení.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2019

 

Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

My ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí. Mezi naše hlavní zásady patří:

 • Budeme chránit vaše soukromí a chceme vám nabízet služby šité na míru.

 • Osobní údaje jsou shromažďovány pro konkrétní účely na základě vašeho souhlasu nebo pro účely oprávněných zájmů v okamžiku, kdy jste s námi v interakci.

 • Máte právo být informováni o svých osobních údajích, mít k nim kdykoli přístup a požadovat jejich opravu nebo smazání.

 • Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme. Pokud to však bude zapotřebí a bude-li tak uvedeno nebo to schválíte, můžeme vaše údaje předávat společnostem ze skupiny, držitelům licence na značku, partnerům a dalším poskytovatelům služeb, kteří mohou mít vlastní pravidla ochrany osobních údajů.

 • Zaručujeme, že přijmeme veškeré přiměřené kroky za účelem ochrany vašich údajů před zneužitím a jejich zabezpečení.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

Ceníme si toho, že navštěvujete a používáte naše webové stránky, naše internetové obchody, naše aplikace a naše stránky na sociálních médiích (dále jen „Stránky“). Věříme, že se rádi dozvíte více o společnosti LINDT & SPRÜNGLI, o příběhu našich značek a o našich produktech a službách.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují, jak a pro jaké účely používáme údaje, které o vás shromáždíme prostřednictvím našich Stránek, našich offline programů, vašich návštěv našich maloobchodních prodejen nebo našich akcí.

 

 

1.    KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

My zde ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí při používání našich Stránek nebo při styku s námi v našich prodejnách nebo během našich akcí. Používáním našich Stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů akceptujete postupy popsané v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, naše Stránky prosím nepoužívejte a nenavštěvujte, ani nám neposkytujte osobní údaje.

Společnost LINDT & SPRÜNGLI si vyhrazuje právo tato Pravidla ochrany osobních údajů kdykoli změnit, takže je prosím pravidelně čtěte. Změny budou účinné po zveřejnění na těchto webových stránkách a budeme vás v dostatečném předstihu informovat o případných podstatných změnách.

 

2.    JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

Budeme shromažďovat, používat a předávat vaše osobní údaje pouze v případě, že to bude přiměřené a zákonné. Ve většině případů vás o souhlas požádáme výslovně. Dále budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro právní účely, za účelem plnění smlouvy, nebo na základě našich oprávněných zájmů.

Požádáme vás o dodatečný souhlas, budeme-li potřebovat použít vaše osobní údaje pro účely, na které se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují. Nejste povinni souhlas udělit, ale pokud tak neučiníte, váš přístup k některým aktivitám může být omezen. Svůj souhlas můžete rovněž kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

 

3.    JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE SHROMAŽĎUJE?

3.1.OSOBNÍ ÚDAJE

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje od fyzických osob nebo subjektů prostřednictvím řady zdrojů (například webových stránek, internetových obchodů a mobilních aplikací, sociálních sítí, akcí nebo služeb zapojení spotřebitelů) a v některých případech od třetích stran.

3.2. TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro konkrétní účel. Shromažďujeme následující osobní údaje:

Osobní údaje, které s námi sdílíte přímo

Shromažďujeme osobní údaje, když nás požádáte o informace o nás, zakoupíte naše produkty, přihlásíte se do soutěže, nebo použijete aplikaci naší společnosti. Budete informováni o tom, jaký druh údajů je povinný a jaký druh údajů nám můžete poskytnout dobrovolně. Mezi typy osobních údajů patří:

 • Osobní kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, fotka a demografické údaje, včetně věku, pohlaví, členů domácnosti nebo polohy.
 • Přihlašovací údaje, pokud si u nás otevřete účet, nebo vaše údaje, pokud vyplníte průzkum (jméno, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázka).
 • Platební údaje, jako je jméno, číslo platební karty, datum vypršení platnosti karty a fakturační adresa, když nakupujete naše produkty online nebo v jednom z našich obchodů.
 • Obsah generovaný uživatelem, včetně veškerého obsahu (např. fotografie, videa a osobní příběhy), který vytvoříte a sdílíte prostřednictvím našich Stránek.
 • Informace o zaměstnání, jako je životopis a reference, když se u nás ucházíte o práci.
 • Pokud dovolíte sdílet svoji polohu, abyste našli nejbližší prodejny Lindt Chocholate, údaje týkající se oblasti, kterou uvedete.
 • informace o Vašem zařízení jako je např. IP adresa, typ zařízení a verze softwaru, a to za účelem zajištění bezpečnosti. Tyto informace budou odstraněny po uplynutí 4 týdnů.

Informace shromažďované automaticky v rámci vaší interakce s našimi Stránkami

 • Dále používáme soubory cookie a další technologie sledování, které shromažďují určité typy informací v rámci vaší interakce s našimi webovými stránkami a aplikacemi, jako jsou IP adresy, preference prohlížení a stránky, které jste navštívili, jakož i informace o vaší návštěvě (doba návštěvy). Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
 • Shromažďujeme osobní údaje ze stránek sociálních sítí třetích stran (jako je funkce „To se mi líbí“ na Facebooku, funkce „Sledovat“ na Twitteru nebo funkce YouTube) prostřednictvím takzvaných sociálních zásuvných modulů. Účel shromažďování údajů společností LINDT & SPRÜNGLI prostřednictvím zásuvných modulů vám umožňuje sdílení našeho obsahu na vašich vlastních stránkách na sociálních sítích. Další zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze nalézt v odkazech příslušných poskytovatelů na ochranu osobních údajů. Pokud nechcete, aby sociální síť společnosti LINDT & SPRÜNGLI nebo třetí strany propojila údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek s vaším účtem na této sociální síti, musíte se před návštěvou našich Stránek od příslušné sociální sítě odhlásit.

4.    INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

Většina našich Stránek je navržena a zamýšlena pro dospělé. Pokud Stránka nabízí obsah mladším osobám, získáme souhlas od rodiče nebo opatrovníka, než budeme osobní údaje shromažďovat, budeme-li se domnívat, že je to vhodné, nebo budou-li to vyžadovat příslušné zákony a předpisy (věk souhlasu se v jednotlivých zemích liší). Zjistíme-li, že nám byly předány osobní údaje dětí, budou z naší databáze odstraněny. Rodiče (nebo zákonní opatrovníci) dítěte nás mohou kontaktovat a požádat o odstranění údajů nebo zrušení registrace (kontaktní údaje viz níže). Pro tento účel můžeme požádat o kopii dokladu totožnosti prokazujícího rodičovský nebo opatrovnický vztah.

 

5.    PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje a používá osobní údaje pro řadu účelů. Proti každému takovému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku (kontaktní údaje viz níže). Vaše údaje jsou shromažďovány pro následující účely:

 • umožnit vám vytvořit uživatelský účet a přihlašovat se k tomuto uživatelskému účtu, včetně případného věrnostního programu, který je s ním spojen. V těchto případech zpracováváme vaše údaje pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • pro účely zpracování a odeslání vašich objednávek a nákupů zpracováváme vaše údaje pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • zajistit věrnost spotřebitelů a poskytovat služby na míru, jako: 
  • zasílat vám informace, produkty nebo vzorky, o které jste požádali. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
  • aktivněji vás zapojit do našich produktů a služeb například prostřednictvím zveřejňování vašeho obsahu. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • kontaktovat vás ohledně vašich dotazů, stížností nebo komentářů, a to prostřednictvím e-mailu, dopisu, telefonu. V těchto případech zpracováváme vaše osobní údaje, včetně možných zvláštních kategorií osobních údajů, které nám byly poskytnuty s vaším předchozím souhlasem, za účelem zpracování vaší konkrétní žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • používat je pro soutěže nebo reklamní akce, do nichž jste se zapojili, nebo pro věrnostní programy, jichž se účastníte, jako:
  • pořádat soutěže nebo reklamní akce. V těchto případech zpracováváme údaje pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
  • zveřejňovat údaje vítězů na základě souhlasu vítěze (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, kde je zapotřebí), na základě zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); jak je definováno v oficiálních pravidlech či podrobnostech zveřejňovaných spolu s každou jednotlivou soutěží/reklamní akcí.
  • umožnit vám účastnit se našeho věrnostního programu a v rámci programu s námi komunikovat. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, kde je to zapotřebí, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a za účelem vedení příslušného věrnostního programu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • kontaktovat vás pro marketingové účely, včetně přímého marketingu a sociálních funkcí na sociálních sítích. V následujících případech dáváte souhlas ke zpracování těchto údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR:
  • zasílat vám naše letáky, pokud jste se k nim přihlásili.
  • navrhovat produkty nebo služby, o nichž se domníváme, že vás mohou zajímat.
  • nabízet vám možnost účastnit se soutěží nebo reklamních akcí.
  • kontaktovat vás prostřednictvím služby mobilních zpráv, pokud jste se k takové službě přihlásili. Pokud budeme jednat prostřednictvím partnera, sdělíme vám jeho jméno.
 • zlepšovat naše Stránky a/nebo kombinovat s informacemi, které obdržíme od jiných subjektů, s cílem pomoci porozumět vašim potřebám a nabízet vám lepší služby, včetně přizpůsobení stránek a produktů na míru, a poskytovat vám reklamu na základě vašich zájmů. V následujících případech máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, není-li uvedeno jinak:
  • vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.
  • vyhodnocovat užívání našich Stránek pomocí nástrojů sledování užívaných na základě souhlasu uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo s naším oprávněným zájmem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
  • vylepšovat naše produkty a služby pomocí demografických informací, profilování spotřebitelů a zpětné vazby spotřebitelů. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
  • analyzovat účinnost naší reklamy, prostřednictvím souborů cookie nebo technologií sledování na základě vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
  • na míru přizpůsobit vaši zkušenost s webovými stránkami na základě cílené reklamy. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
 • nabízet vám sociální funkce prostřednictvím komunitních fór, tzv. programu „tell-a-friend“ nebo funkcí sociálních sítí, jako je Facebook Connect. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • zpracovávat vaše žádosti o zaměstnání a případně posoudit, zda byste byli vhodní pro jiné pozice dostupné v naší společnosti. V těchto případech zpracováváme vaše data pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR nebo na základě vašeho souhlasu (kde je vyžadován) podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • pro účely interního řízení, bezpečnosti a řízení obchodních případů. V následujících případech máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR:
  • vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.
  • vést běžný provoz, údržbu a zabezpečení Stránek LINDT & SPRÜNGLI.
  • provádět demografické studie nebo audity.
  • kontaktovat vás pro účely spotřebitelského průzkumu.
  • řídit rizika, spory a záznamy.
  • plnit zákonné a regulační požadavky.
 • plnit zákonné a regulatorní požadavky. V těchto případech zpracováváme vaše údaje v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

 

6.    PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI nepředává vaše osobní údaje žádné třetí straně, která má v úmyslu je použít pro přímé marketingové účely, pokud jste k tomu neposkytli konkrétní souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců:

 • naše spřízněné osoby a společnosti ze skupiny LINDT & SPRÜNGLI
 • obchodní partneři, jako jsou držitelé licence na značku nebo spoluorganizátoři reklamní akce
 • poskytovatelé služeb za účelem poskytování služeb jménem společnosti LINDT & SPRÜNGLI
 • úřady ze zákonných důvodů a potenciální kupující pro provedení konkrétní transakce.

Další informace o příjemcích:

 • Mezi spřízněné osoby, společnosti ze skupiny a držitele licence na značku patří
  • společnost přijímající dotazy a předávající je další společnosti, která je oprávněna odpovídat.
  • společnost předávající žádosti o zaměstnání, jsou-li adresovány jiné společnosti.
  • společnost převádějící účet založený na svých stránkách na stránky jiné společnosti, pokud o to požádáte.
 • Mezi obchodní partnery patří
  • subjekty účastnící se společné reklamní akce nebo věrnostního programu, které vám chtějí zasílat informace, pokud jste k tomu udělili souhlas. Společnost LINDT & SPRÜNGLI a partner mohou být společnými správci vašich osobních údajů. Pravidla ochrany osobních údajů tohoto partnera se budou vztahovat na zpracování vašich osobních údajů tímto partnerem.
 • Na vaši žádost a za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni si vaše osobní údaje ponechat, je ze Stránek odstraníme nebo anonymizujeme. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje mohou být stále dostupné v databázích partnera, pokud tam byly předány před tím, než jsme od vás obdrželi příslušnou žádost.
 • Mezi poskytovatele služeb patří
  • reklamní, mediální a marketingové agentury zajišťující a analyzující naše kampaně.
  • poštovní a logistické společnosti dodávající vámi objednané produkty.
  • subjekty zpracovávající údaje jednající na pokyn společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jako jsou náborové agentury, poskytovatelé služeb hostingu nebo zabezpečení.
  • poskytovatelé webových analytických nástrojů.
 • Mezi úřady patří
  • orgány veřejné moci žádající nás o předání informací v souladu s příslušným zákonem.
 • Mezi potenciální kupující patří
  • subjekty, kterým společnost LINDT & SPRÜNGLI prodá svůj podnik nebo značku nebo jejich část, případně v souvislosti s fúzí, změnou ovládání nebo likvidací tohoto podniku nebo značky.

Výše uvedené subjekty a entity budou zpracovávat data dle jejich povahy jako autonomní správci dat dle příslušných právních předpisů nebo jako zpracovatelé dat.

Požadujeme, aby tyto třetí strany, které se mohou nacházet mimo zemi, z níž jste Stránky otevřeli, dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu osobních údajů a bezpečnostní požadavky s ohledem na vaše osobní údaje. Tyto třetí strany jsou povinny chránit osobní údaje ve stejném rozsahu jako my. Pokud úroveň ochrany osobních údajů v určité zemi nesplňuje požadavky zákonů na ochranu osobních údajů, které platí v České republice nebo v EU, smluvně zajišťujeme, aby byla ochrana vašich údajů vždy stejná jako v České republice nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 

Zjistěte více o zpracovávání údajů v USA

Různí externí poskytovatelé služeb mají sídlo v USA. Rádi bychom upozornili uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku/evropského hospodářského prostoru (EHP), že v USA americké úřady zavedly monitorovací opatření, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů týkajících se všech osob, jejichž údaje byly předány ze Švýcarska/EHP do USA. Děje se tak bez rozdílu, omezení a výjimky na základě sledovaného cíle a bez objektivního kritéria, což umožňuje americkým úřadům omezit přístup k údajům a jejich pozdější použití na velice specifické a přísně omezené účely, které mohou ospravedlňovat zásahy spojené s přístupem k těmto údajům i jejich používáním. Dále bychom rádi upozornili, že v USA neexistují žádné soudní opravné prostředky s ohledem na příslušné osoby ze Švýcarska/EHP, které by umožnily získat přístup k jejich údajům a tyto údaje opravit nebo vymazat, a neexistuje ani žádná účinná právní ochrana proti obecným přístupovým právům amerických úřadů. Odkazujeme osoby, jichž se to týká, na tuto právní a faktickou situaci, aby mohly učinit náležité informované rozhodnutí, zda budou souhlasit s použitím svých osobních údajů.

Zejména uživatele s bydlištěm v členských státech EU upozorňujeme, že z pohledu Evropské unie nemají USA dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, mimo jiné kvůli problémům uvedeným v této části. V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů jsme vysvětlili, že příjemci údajů (jako je Google, Facebook a Twitter) se nacházejí v USA. Uzavřeme s nimi smlouvu, která bude obsahovat vhodná opatření, obvyklé standardní smluvní doložky o ochraně a zabezpečení, v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

 

Pokud navrhneme sociální zásuvné moduly, nebo pokud svůj účet propojíte s účty na externích platformách, jako je Facebook, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se účtu. Pokud se spojíte s Facebookem, vaše identita na Facebooku, jméno, e-mail, poloha, seznam přátel a profilová fotka budou uloženy a budou používány pro spojení s vaším účtem na Facebooku s cílem poskytovat určité funkce na Stránkách. Používání informací obdržených od vás (nebo vámi schválených) ze strany externí platformy se řídí pravidly ochrany osobních údajů této platformy a vaším nastavením dané služby. Více informací viz pravidla ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

 

Zjistěte více o zpracovávání údajů v USA

Různí externí poskytovatelé služeb mají sídlo v USA. Rádi bychom upozornili uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku/evropského hospodářského prostoru (EHP), že v USA americké úřady zavedly monitorovací opatření, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů týkajících se všech osob, jejichž údaje byly předány ze Švýcarska/EHP do USA. Děje se tak bez rozdílu, omezení a výjimky na základě sledovaného cíle a bez objektivního kritéria, což umožňuje americkým úřadům omezit přístup k údajům a jejich pozdější použití na velice specifické a přísně omezené účely, které mohou ospravedlňovat zásahy spojené s přístupem k těmto údajům i jejich používáním. Dále bychom rádi upozornili, že v USA neexistují žádné soudní opravné prostředky s ohledem na příslušné osoby ze Švýcarska/EHP, které by umožnily získat přístup k jejich údajům a tyto údaje opravit nebo vymazat, a neexistuje ani žádná účinná právní ochrana proti obecným přístupovým právům amerických úřadů. Odkazujeme osoby, jichž se to týká, na tuto právní a faktickou situaci, aby mohly učinit náležité informované rozhodnutí, zda budou souhlasit s použitím svých osobních údajů.

Zejména uživatele se sídlem v členských státech EU upozorňujeme, že z pohledu Evropské unie nemají USA dostatečné úrovně ochrany údajů, mimo jiné v důsledku problémů uvedených v tomto oddílu. V rozsahu, v němž jsme v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů vysvětlili, že příjemci údajů (jako je Google, Facebook a Twitter) se nachází v USA, buď na základě smlouvy nebo zajištění certifikace těchto společností v souladu se systémem „EU-US Privacy Shield“ nebo „Swiss-US Privacy Shield“ zajistíme, aby naši partneři chránili vaše údaje na náležité úrovni.

 

Pokud navrhneme sociální zásuvné moduly, nebo pokud svůj účet propojíte s účty na externích platformách, jako je Facebook, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se účtu. Pokud se spojíte s Facebookem, vaše identita na Facebooku, jméno, e-mail, poloha, seznam přátel a profilová fotka budou uloženy a budou používány pro spojení s vaším účtem na Facebooku s cílem poskytovat určité funkce na Stránkách. Používání informací obdržených od vás (nebo vámi schválených) ze strany externí platformy se řídí pravidly ochrany osobních údajů této platformy a vaším nastavením dané služby. Více informací viz pravidla ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

7.    JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI přijímá veškerá přiměřená technická a organizační opatření s cílem chránit osobní údaje před ztrátou, neoprávněným přístupem či předáním a jiným zneužitím.

Osobní údaje nebudou prodávány, předávány ani jinak poskytovány žádným třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné pro daný účel, jako je zasílání letáků a dalších marketingových sdělení, zodpovídání dotazů, řešení problémů nebo poskytování nových a lepších služeb, či na základě zákonných požadavků. Jsme oprávněni uchovávat údaje po přiměřenou dobu poté, co naše služby přestanete využívat. Po uplynutí určité doby údaje bezpečným způsobem odstraníme nebo zničíme, pokud nemáme zákonnou povinnost informace uchovávat déle.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou zejména:

 1. k poskytnutí služeb, které požadujete, nebo k nimž jste udělili souhlas ve výše uvedeném rozsahu;
 2. k použití sledovací reklamy a služeb analýzy v rozsahu našich oprávněných zájmů.

Obecně platí následující doby trvání:

 1. osobní údaje o uživatelském účtu: dokud uživatel/ka neodstraní svůj účet po dobu nejdéle 3 měsíců; po tomto období společnost LINDT & SPRÜNGLI uchová pouze ta data, která jsou nezbytná pro splnění zákonných nebo daňových povinností.
 2. osobní údaje týkající se objednávek: po omezenou dobu stanovenou příslušným zákonem.
 3. osobní údaje o online žádosti o zaměstnání: na dobu nezbytně nutnou co se týče zpracování osobních údajů z žádosti o zaměstnání, s přihlédnutím k na naší potřebě zodpovídat otázky nebo řešit problémy a splňovat zákonné požadavky dle platného práva. S vaším souhlasem je můžeme uchovávat delší dobu, například abychom vás mohli kontaktovat v případě, že se objeví pro vás vhodná pracovní příležitost v budoucnu.
 4. osobní údaje pro marketingové účely: dokud uživatel/ka neodvolá svůj souhlas nebo nesouhlasí se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
 5. osobní údaje uživatelů, kteří se účastní soutěže společnosti LINDT & SPRÜNGLI: po omezenou dobu stanovenou příslušným zákonem.
 6. osobní údaje uživatelů, kteří žádají o informace, zasílají komunikaci, stížnost nebo dotazy společnosti LINDT & SPRÜNGLI: do konečného vyřízení žádosti/stížnosti uživatelů, následně je společnost LINDT & SPRÜNGLI uchová, pokud je to nezbytné pro prosazování svého oprávněného zájmu (např. v případě stížností nebo dotazů pro potřeby obhajoby).

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která se nám jeví jako vhodná k ochraně vašich údajů, které uchováváme před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována v souladu s technologickým vývojem.

Ochranu vlastních interních firemních údajů bereme také velmi vážně. Naši zaměstnanci a spolupracující poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat předpisy o ochraně údajů. Kromě toho se jim poskytuje přístup k osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu.

 

8.    JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování svých údajů. Máte následující práva:

Právo na přístup: Máte právo požadovat nahlédnutí do svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, kdykoli a zdarma, pokud tyto údaje zpracováváme. Můžete si ověřit, které z vašich osobních údajů zpracováváme a zda je používáme v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů a být o této opravě informován. V takovém případě informujeme subjekt příslušných údajů o provedených opravách, není-li to nemožné nebo spojeno s nepřiměřeným úsilím.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo na výmaz vašich osobních údajů. V jednotlivých případech může být právo na výmaz vyloučeno.

Právo na omezení zpracování: Za určitých podmínek máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, bezplatně v čitelném formátu.

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: Máte právo odvolat se k příslušnému dozorčímu orgánu proti způsobu zpracování vašich osobních údajů.

Právo na zrušení: Máte právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas. Zpracovatelské činnosti provedené v minulosti na základě vašeho souhlasu se však vaším zrušením nestanou nezákonnými.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat na privacy.cze@lindt.com.

Máte-li účet u společnosti LINDT & SPRÜNGLI, můžete příslušné možnosti využít přímo ve svém účtu a změnit například předvolby pro přihlášení/odhlášení.

 

9. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Lindt & Sprűngli CEE s.r.o., Karolinská 1, 186 00 Praha, Tel +420 222 316 488, IČ: 27928951, provozuje tyto webové stránky a Stránky odkazující na tato Pravidla ochrany osobních údajů. Společnost Lindt & Sprüngli působí jako správce osobních údajů, které zpracovává v rámci těchto Pravidel ochrany osobních údajů a zajišťování souladu zpracovávání osobních údajů s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Máte-li obavy ohledně možného zásahu do soukromí nebo zneužití vašich osobních údajů z naší strany, nebo máte-li dotazy či komentáře, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho internetového formuláře:  https://www.lindt.cz/napiste-nam , e-mailem na privacy.cze@lindt.com , nebo nám napsat na výše uvedenou adresu.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2019

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

My ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí. Mezi naše hlavní zásady patří:

 • Budeme chránit vaše soukromí a chceme vám nabízet služby šité na míru.

 • Osobní údaje jsou shromažďovány pro konkrétní účely na základě vašeho souhlasu nebo pro účely oprávněných zájmů v okamžiku, kdy jste s námi v interakci.

 • Máte právo být informováni o svých osobních údajích, mít k nim kdykoli přístup a požadovat jejich opravu nebo smazání.

 • Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme. Pokud to však bude zapotřebí a bude-li tak uvedeno nebo to schválíte, můžeme vaše údaje předávat společnostem ze skupiny, držitelům licence na značku, partnerům a dalším poskytovatelům služeb, kteří mohou mít vlastní pravidla ochrany osobních údajů.

 • Zaručujeme, že přijmeme veškeré přiměřené kroky za účelem ochrany vašich údajů před zneužitím a jejich zabezpečení.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

Ceníme si toho, že navštěvujete a používáte naše webové stránky, naše internetové obchody, naše aplikace a naše stránky na sociálních médiích (dále jen „Stránky“). Věříme, že se rádi dozvíte více o společnosti LINDT & SPRÜNGLI, o příběhu našich značek a o našich produktech a službách.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují, jak a pro jaké účely používáme údaje, které o vás shromáždíme prostřednictvím našich Stránek, našich offline programů, vašich návštěv našich maloobchodních prodejen nebo našich akcí.

 

KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE SHROMAŽĎUJE?  

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

 

1.    KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

My zde ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí při používání našich Stránek nebo při styku s námi v našich prodejnách nebo během našich akcí. Používáním našich Stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů akceptujete postupy popsané v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, naše Stránky prosím nepoužívejte a nenavštěvujte, ani nám neposkytujte osobní údaje.

Společnost LINDT & SPRÜNGLI si vyhrazuje právo tato Pravidla ochrany osobních údajů kdykoli změnit, takže je prosím pravidelně čtěte. Změny budou účinné po zveřejnění na těchto webových stránkách a budeme vás v dostatečném předstihu informovat o případných podstatných změnách.

2.    JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

Budeme shromažďovat, používat a předávat vaše osobní údaje pouze v případě, že to bude přiměřené a zákonné. Ve většině případů vás o souhlas požádáme výslovně. Dále budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro právní účely, za účelem plnění smlouvy, nebo na základě našich oprávněných zájmů.

Požádáme vás o dodatečný souhlas, budeme-li potřebovat použít vaše osobní údaje pro účely, na které se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují. Nejste povinni souhlas udělit, ale pokud tak neučiníte, váš přístup k některým aktivitám může být omezen. Svůj souhlas můžete rovněž kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

3.    JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE SHROMAŽĎUJE?

3.1.OSOBNÍ ÚDAJE

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje od fyzických osob nebo subjektů prostřednictvím řady zdrojů (například webových stránek, internetových obchodů a mobilních aplikací, sociálních sítí, akcí nebo služeb zapojení spotřebitelů) a v některých případech od třetích stran.

3.2. TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro konkrétní účel. Shromažďujeme následující osobní údaje:

Osobní údaje, které s námi sdílíte přímo

Shromažďujeme osobní údaje, když nás požádáte o informace o nás, zakoupíte naše produkty, přihlásíte se do soutěže, nebo použijete aplikaci naší společnosti. Budete informováni o tom, jaký druh údajů je povinný a jaký druh údajů nám můžete poskytnout dobrovolně. Mezi typy osobních údajů patří:

 • Osobní kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, fotka a demografické údaje, včetně věku, pohlaví, členů domácnosti nebo polohy.
 • Přihlašovací údaje, pokud si u nás otevřete účet, nebo vaše údaje, pokud vyplníte průzkum (jméno, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázka).
 • Platební údaje, jako je jméno, číslo platební karty, datum vypršení platnosti karty a fakturační adresa, když nakupujete naše produkty online nebo v jednom z našich obchodů.
 • Obsah generovaný uživatelem, včetně veškerého obsahu (např. fotografie, videa a osobní příběhy), který vytvoříte a sdílíte prostřednictvím našich Stránek.
 • Informace o zaměstnání, jako je životopis a reference, když se u nás ucházíte o práci.
 • Pokud dovolíte sdílet svoji polohu, abyste našli nejbližší prodejny Lindt Chocholate, údaje týkající se oblasti, kterou uvedete.

Informace shromažďované automaticky v rámci vaší interakce s našimi Stránkami

 • Dále používáme soubory cookie a další technologie sledování, které shromažďují určité typy informací v rámci vaší interakce s našimi webovými stránkami a aplikacemi, jako jsou IP adresy, preference prohlížení a stránky, které jste navštívili, jakož i informace o vaší návštěvě (doba návštěvy). Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
 • Shromažďujeme osobní údaje ze stránek sociálních sítí třetích stran (jako je funkce „To se mi líbí“ na Facebooku, funkce „Sledovat“ na Twitteru nebo funkce YouTube) prostřednictvím takzvaných sociálních zásuvných modulů. Účel shromažďování údajů společností LINDT & SPRÜNGLI prostřednictvím zásuvných modulů vám umožňuje sdílení našeho obsahu na vašich vlastních stránkách na sociálních sítích. Další zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze nalézt v odkazech příslušných poskytovatelů na ochranu osobních údajů. Pokud nechcete, aby sociální síť společnosti LINDT & SPRÜNGLI nebo třetí strany propojila údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek s vaším účtem na této sociální síti, musíte se před návštěvou našich Stránek od příslušné sociální sítě odhlásit.

4.    INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

Většina našich Stránek je navržena a zamýšlena pro dospělé. Pokud Stránka nabízí obsah mladším osobám, získáme souhlas od rodiče nebo opatrovníka, než budeme osobní údaje shromažďovat, budeme-li se domnívat, že je to vhodné, nebo budou-li to vyžadovat příslušné zákony a předpisy (věk souhlasu se v jednotlivých zemích liší). Zjistíme-li, že nám byly předány osobní údaje dětí, budou z naší databáze odstraněny. Rodiče (nebo zákonní opatrovníci) dítěte nás mohou kontaktovat a požádat o odstranění údajů nebo zrušení registrace (kontaktní údaje viz níže). Pro tento účel můžeme požádat o kopii dokladu totožnosti prokazujícího rodičovský nebo opatrovnický vztah.

5.    PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje a používá osobní údaje pro řadu účelů. Proti každému takovému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku (kontaktní údaje viz níže). Vaše údaje jsou shromažďovány pro následující účely:

 • umožnit vám vytvořit uživatelský účet a přihlašovat se k tomuto uživatelskému účtu, včetně případného věrnostního programu, který je s ním spojen. V těchto případech zpracováváme vaše údaje pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • pro účely zpracování a odeslání vašich objednávek a nákupů zpracováváme vaše údaje pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • zajistit věrnost spotřebitelů a poskytovat služby na míru, jako: 
  • zasílat vám informace, produkty nebo vzorky, o které jste požádali. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
  • aktivněji vás zapojit do našich produktů a služeb například prostřednictvím zveřejňování vašeho obsahu. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • kontaktovat vás ohledně vašich dotazů, stížností nebo komentářů, a to prostřednictvím e-mailu, dopisu, telefonu. V těchto případech zpracováváme vaše osobní údaje, včetně možných zvláštních kategorií osobních údajů, které nám byly poskytnuty s vaším předchozím souhlasem, za účelem zpracování vaší konkrétní žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • používat je pro soutěže nebo reklamní akce, do nichž jste se zapojili, nebo pro věrnostní programy, jichž se účastníte, jako:
  • pořádat soutěže nebo reklamní akce. V těchto případech zpracováváme údaje pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
  • zveřejňovat údaje vítězů na základě souhlasu vítěze (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, kde je zapotřebí), na základě zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); jak je definováno v oficiálních pravidlech či podrobnostech zveřejňovaných spolu s každou jednotlivou soutěží/reklamní akcí.
  • umožnit vám účastnit se našeho věrnostního programu a v rámci programu s námi komunikovat. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, kde je to zapotřebí, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a za účelem vedení příslušného věrnostního programu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • kontaktovat vás pro marketingové účely, včetně přímého marketingu a sociálních funkcí na sociálních sítích. V následujících případech dáváte souhlas ke zpracování těchto údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR:
  • zasílat vám naše letáky, pokud jste se k nim přihlásili.
  • navrhovat produkty nebo služby, o nichž se domníváme, že vás mohou zajímat.
  • nabízet vám možnost účastnit se soutěží nebo reklamních akcí.
  • kontaktovat vás prostřednictvím služby mobilních zpráv, pokud jste se k takové službě přihlásili. Pokud budeme jednat prostřednictvím partnera, sdělíme vám jeho jméno.
 • zlepšovat naše Stránky a/nebo kombinovat s informacemi, které obdržíme od jiných subjektů, s cílem pomoci porozumět vašim potřebám a nabízet vám lepší služby, včetně přizpůsobení stránek a produktů na míru, a poskytovat vám reklamu na základě vašich zájmů. V následujících případech máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, není-li uvedeno jinak:
  • vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.
  • vyhodnocovat užívání našich Stránek pomocí nástrojů sledování užívaných na základě souhlasu uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo s naším oprávněným zájmem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
  • vylepšovat naše produkty a služby pomocí demografických informací, profilování spotřebitelů a zpětné vazby spotřebitelů. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
  • analyzovat účinnost naší reklamy, prostřednictvím souborů cookie nebo technologií sledování na základě vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
  • na míru přizpůsobit vaši zkušenost s webovými stránkami na základě cílené reklamy. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
 • nabízet vám sociální funkce prostřednictvím komunitních fór, tzv. programu „tell-a-friend“ nebo funkcí sociálních sítí, jako je Facebook Connect. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • zpracovávat vaše žádosti o zaměstnání a případně posoudit, zda byste byli vhodní pro jiné pozice dostupné v naší společnosti. V těchto případech zpracováváme vaše data pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR nebo na základě vašeho souhlasu (kde je vyžadován) podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • pro účely interního řízení, bezpečnosti a řízení obchodních případů. V následujících případech máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR:
  • vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.
  • vést běžný provoz, údržbu a zabezpečení Stránek LINDT & SPRÜNGLI.
  • provádět demografické studie nebo audity.
  • kontaktovat vás pro účely spotřebitelského průzkumu.
  • řídit rizika, spory a záznamy.
  • plnit zákonné a regulační požadavky.
 • plnit zákonné a regulatorní požadavky. V těchto případech zpracováváme vaše údaje v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

6.    PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI nepředává vaše osobní údaje žádné třetí straně, která má v úmyslu je použít pro přímé marketingové účely, pokud jste k tomu neposkytli konkrétní souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců:

 • naše spřízněné osoby a společnosti ze skupiny LINDT & SPRÜNGLI
 • obchodní partneři, jako jsou držitelé licence na značku nebo spoluorganizátoři reklamní akce
 • poskytovatelé služeb za účelem poskytování služeb jménem společnosti LINDT & SPRÜNGLI
 • úřady ze zákonných důvodů a potenciální kupující pro provedení konkrétní transakce.

Další informace o příjemcích:

 • Mezi spřízněné osoby, společnosti ze skupiny a držitele licence na značku patří
  • společnost přijímající dotazy a předávající je další společnosti, která je oprávněna odpovídat.
  • společnost předávající žádosti o zaměstnání, jsou-li adresovány jiné společnosti.
  • společnost převádějící účet založený na svých stránkách na stránky jiné společnosti, pokud o to požádáte.
 • Mezi obchodní partnery patří
  • subjekty účastnící se společné reklamní akce nebo věrnostního programu, které vám chtějí zasílat informace, pokud jste k tomu udělili souhlas. Společnost LINDT & SPRÜNGLI a partner mohou být společnými správci vašich osobních údajů. Pravidla ochrany osobních údajů tohoto partnera se budou vztahovat na zpracování vašich osobních údajů tímto partnerem.
 • Na vaši žádost a za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni si vaše osobní údaje ponechat, je ze Stránek odstraníme nebo anonymizujeme. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje mohou být stále dostupné v databázích partnera, pokud tam byly předány před tím, než jsme od vás obdrželi příslušnou žádost.
 • Mezi poskytovatele služeb patří
  • reklamní, mediální a marketingové agentury zajišťující a analyzující naše kampaně.
  • poštovní a logistické společnosti dodávající vámi objednané produkty.
  • subjekty zpracovávající údaje jednající na pokyn společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jako jsou náborové agentury, poskytovatelé služeb hostingu nebo zabezpečení.
  • poskytovatelé webových analytických nástrojů.
 • Mezi úřady patří
  • orgány veřejné moci žádající nás o předání informací v souladu s příslušným zákonem.
 • Mezi potenciální kupující patří
  • subjekty, kterým společnost LINDT & SPRÜNGLI prodá svůj podnik nebo značku nebo jejich část, případně v souvislosti s fúzí, změnou ovládání nebo likvidací tohoto podniku nebo značky.

Výše uvedené subjekty a entity budou zpracovávat data dle jejich povahy jako autonomní správci dat dle příslušných právních předpisů nebo jako zpracovatelé dat.

Požadujeme, aby tyto třetí strany, které se mohou nacházet mimo zemi, z níž jste Stránky otevřeli, dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu osobních údajů a bezpečnostní požadavky s ohledem na vaše osobní údaje. Tyto třetí strany jsou povinny chránit osobní údaje ve stejném rozsahu jako my. Pokud úroveň ochrany osobních údajů v určité zemi nesplňuje požadavky zákonů na ochranu osobních údajů, které platí v České republice nebo v EU, smluvně zajišťujeme, aby byla ochrana vašich údajů vždy stejná jako v České republice nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 

Zjistěte více o zpracovávání údajů v USA

Různí externí poskytovatelé služeb mají sídlo v USA. Rádi bychom upozornili uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku/evropského hospodářského prostoru (EHP), že v USA americké úřady zavedly monitorovací opatření, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů týkajících se všech osob, jejichž údaje byly předány ze Švýcarska/EHP do USA. Děje se tak bez rozdílu, omezení a výjimky na základě sledovaného cíle a bez objektivního kritéria, což umožňuje americkým úřadům omezit přístup k údajům a jejich pozdější použití na velice specifické a přísně omezené účely, které mohou ospravedlňovat zásahy spojené s přístupem k těmto údajům i jejich používáním. Dále bychom rádi upozornili, že v USA neexistují žádné soudní opravné prostředky s ohledem na příslušné osoby ze Švýcarska/EHP, které by umožnily získat přístup k jejich údajům a tyto údaje opravit nebo vymazat, a neexistuje ani žádná účinná právní ochrana proti obecným přístupovým právům amerických úřadů. Odkazujeme osoby, jichž se to týká, na tuto právní a faktickou situaci, aby mohly učinit náležité informované rozhodnutí, zda budou souhlasit s použitím svých osobních údajů.

Zejména uživatele se sídlem v členských státech EU upozorňujeme, že z pohledu Evropské unie nemají USA dostatečné úrovně ochrany údajů, mimo jiné v důsledku problémů uvedených v tomto oddílu. V rozsahu, v němž jsme v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů vysvětlili, že příjemci údajů (jako je Google, Facebook a Twitter) se nachází v USA, buď na základě smlouvy nebo zajištění certifikace těchto společností v souladu se systémem „EU-US Privacy Shield“ nebo „Swiss-US Privacy Shield“ zajistíme, aby naši partneři chránili vaše údaje na náležité úrovni.

 

Pokud navrhneme sociální zásuvné moduly, nebo pokud svůj účet propojíte s účty na externích platformách, jako je Facebook, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se účtu. Pokud se spojíte s Facebookem, vaše identita na Facebooku, jméno, e-mail, poloha, seznam přátel a profilová fotka budou uloženy a budou používány pro spojení s vaším účtem na Facebooku s cílem poskytovat určité funkce na Stránkách. Používání informací obdržených od vás (nebo vámi schválených) ze strany externí platformy se řídí pravidly ochrany osobních údajů této platformy a vaším nastavením dané služby. Více informací viz pravidla ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

7.    JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI přijímá veškerá přiměřená technická a organizační opatření s cílem chránit osobní údaje před ztrátou, neoprávněným přístupem či předáním a jiným zneužitím.

Osobní údaje nebudou prodávány, předávány ani jinak poskytovány žádným třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné pro daný účel, jako je zasílání letáků a dalších marketingových sdělení, zodpovídání dotazů, řešení problémů nebo poskytování nových a lepších služeb, či na základě zákonných požadavků. Jsme oprávněni uchovávat údaje po přiměřenou dobu poté, co naše služby přestanete využívat. Po uplynutí určité doby údaje bezpečným způsobem odstraníme nebo zničíme, pokud nemáme zákonnou povinnost informace uchovávat déle.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou zejména:

 1. k poskytnutí služeb, které požadujete, nebo k nimž jste udělili souhlas ve výše uvedeném rozsahu;
 2. k použití sledovací reklamy a služeb analýzy v rozsahu našich oprávněných zájmů.

Obecně platí následující doby trvání:

 1. osobní údaje o uživatelském účtu: dokud uživatel/ka neodstraní svůj účet po dobu nejdéle 3 měsíců; po tomto období společnost LINDT & SPRÜNGLI uchová pouze ta data, která jsou nezbytná pro splnění zákonných nebo daňových povinností.
 2. osobní údaje týkající se objednávek: po omezenou dobu stanovenou příslušným zákonem.
 3. osobní údaje o online žádosti o zaměstnání: na dobu nezbytně nutnou co se týče zpracování osobních údajů z žádosti o zaměstnání, s přihlédnutím k na naší potřebě zodpovídat otázky nebo řešit problémy a splňovat zákonné požadavky dle platného práva. S vaším souhlasem je můžeme uchovávat delší dobu, například abychom vás mohli kontaktovat v případě, že se objeví pro vás vhodná pracovní příležitost v budoucnu.
 4. osobní údaje pro marketingové účely: dokud uživatel/ka neodvolá svůj souhlas nebo nesouhlasí se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
 5. osobní údaje uživatelů, kteří se účastní soutěže společnosti LINDT & SPRÜNGLI: po omezenou dobu stanovenou příslušným zákonem.
 6. osobní údaje uživatelů, kteří žádají o informace, zasílají komunikaci, stížnost nebo dotazy společnosti LINDT & SPRÜNGLI: do konečného vyřízení žádosti/stížnosti uživatelů, následně je společnost LINDT & SPRÜNGLI uchová, pokud je to nezbytné pro prosazování svého oprávněného zájmu (např. v případě stížností nebo dotazů pro potřeby obhajoby).

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která se nám jeví jako vhodná k ochraně vašich údajů, které uchováváme před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována v souladu s technologickým vývojem.

Ochranu vlastních interních firemních údajů bereme také velmi vážně. Naši zaměstnanci a spolupracující poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat předpisy o ochraně údajů. Kromě toho se jim poskytuje přístup k osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu.

8.    JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování svých údajů. Máte následující práva:

Právo na přístup: Máte právo požadovat nahlédnutí do svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, kdykoli a zdarma, pokud tyto údaje zpracováváme. Můžete si ověřit, které z vašich osobních údajů zpracováváme a zda je používáme v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů a být o této opravě informován. V takovém případě informujeme subjekt příslušných údajů o provedených opravách, není-li to nemožné nebo spojeno s nepřiměřeným úsilím.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo na výmaz vašich osobních údajů. V jednotlivých případech může být právo na výmaz vyloučeno.

Právo na omezení zpracování: Za určitých podmínek máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, bezplatně v čitelném formátu.

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: Máte právo odvolat se k příslušnému dozorčímu orgánu proti způsobu zpracování vašich osobních údajů.

Právo na zrušení: Máte právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas. Zpracovatelské činnosti provedené v minulosti na základě vašeho souhlasu se však vaším zrušením nestanou nezákonnými.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat na privacy.cze@lindt.com.

Máte-li účet u společnosti LINDT & SPRÜNGLI, můžete příslušné možnosti využít přímo ve svém účtu a změnit například předvolby pro přihlášení/odhlášení.

9. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Lindt & Sprűngli CEE s.r.o., Karolinská 1, 186 00 Praha, Tel +420 222 316 488, IČ: 27928951, provozuje tyto webové stránky a Stránky odkazující na tato Pravidla ochrany osobních údajů. Společnost Lindt & Sprüngli působí jako správce osobních údajů, které zpracovává v rámci těchto Pravidel ochrany osobních údajů a zajišťování souladu zpracovávání osobních údajů s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Máte-li obavy ohledně možného zásahu do soukromí nebo zneužití vašich osobních údajů z naší strany, nebo máte-li dotazy či komentáře, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho internetového formuláře:  https://www.lindt.cz/napiste-nam , e-mailem na privacy.cze@lindt.com , nebo nám napsat na výše uvedenou adresu.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2019